Zuid-Holland zet in op circulaire zonne-energie

Gepubliceerd op 27 mei 2021


Zonnepanelen zijn hard nodig voor de overgang naar duurzame energie, maar ze zijn gemaakt van grondstoffen die op raken. Zonnepanelen zijn nog niet circulair ontworpen en kunnen daarmee voor tonnen afval zorgen. De provincie Zuid-Holland organiseert daarom een hackathon, waarbij ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers werkzaam binnen de energietransitie en circulaire transitie samen aan dit vraagstuk gaan werken.

In Nederland zijn er in 2020 maar liefst 8,9 miljoen zonnepanelen geplaatst. Dit is een mooie en broodnodige stap in de overgang naar duurzame energie. Berend Potjer, gedeputeerde Energie: “Er is nog veel ongebruikte potentie voor zonnepanelen, juist in een drukke provincie als Zuid-Holland moet je dat gebruiken. Denk aan al die platte daken van bedrijven, scholen en sporthallen. De komende jaren komen er nog veel meer bij en als Zuid-Holland versterken en versnellen wij die ontwikkeling graag.”

Waardevolle grondstoffen hergebruiken

Vroeger konden zonnepanelen circa 5 a 10 jaar gebruikt worden. De zonnepanelen die nu worden ontwikkeld en geplaatst kunnen al langer mee; circa 25 jaar. Gedeputeerde Meindert Stolk (Economie, Circulair, Milieu): “Daar moeten we nu al over nadenken: wat doen we met de panelen die niet meer bruikbaar zijn? Zeker omdat er in zonnepanelen schaarse grondstoffen zitten, die wil je zoveel mogelijk hergebruiken. Daarnaast zitten er zogeheten zeer zorgwekkende stoffen in de panelen, stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Van groot belang dus om te komen tot circulaire zonnepanelen, waarbij zo min mogelijk materiaal als afval verdwijnt.”

Samen aan de slag

Om hiertoe te komen is inzicht nodig zodat we zien wat daarin al gebeurd en wat nog nodig is. De provincie brengt daarom tijdens een hackathon verschillende partijen bij elkaar, om op zoek te gaan naar een gezamenlijke circulaire aanpak. Zij gaan samen kijken wat er nodig is op het gebied van beleid, kennis en innovaties om te komen tot toekomstige circulaire zonne-energie. Naast de hackathon heeft de provincie daarom recent een schakelpunt geopend voor gevaarlijke afvalstromen-circulaire economie om zo ook deze stoffen te kunnen hergebruiken.