Behoud en herbestemming agrarisch erfgoed in Zuid-Holland: een kwaliteitsimpuls voor de omgeving

Gepubliceerd op 23 november 2018Het platteland in Zuid-Holland is volop in beweging. Dat merken we bovenal aan de veranderende relatie tussen stad en platteland. Ons agrarisch erfgoed kan in die transitie een belangrijke rol spelen. Daarom werd op 21 november 2018 voor de derde keer de netwerkbijeenkomst Monumenten in beweging georganiseerd door de provincie Zuid-Holland. Tijdens deze bijeenkomst werd het onderwerp herbestemmen van agrarisch erfgoed uitvoerig belicht.

Agrarische historie

Historische boerderijcomplexen vertellen belangrijke verhalen de manier van leven op het platteland en het agrarische gebruik van het landschap door de jaren heen. De komende tijd is de verwachting dat door schaalvergroting nog zo’n 1.300 boerenbedrijven in de agrarische sector zullen stoppen. De vrij komende bedrijfspanden bieden volop kansen voor maatschappelijke of economische spin-off. Behoud en herbestemming van dit agrarisch erfgoed staat hoog op de provinciale agenda.

Matching

Tijdens de netwerkbijeenkomst werd ingegaan op kansen én knelpunten van herstemming. Doel van de middag was eigenaren te informeren over en te helpen bij herbestemming van hun leegstaande panden en hen te koppelen aan initiatiefnemers, adviseurs en investeerders. Ook dit keer werd een top 5 van (agrarische) erfgoed gepresenteerd dat voor herbestemming beschikbaar is.

  • Koetshuis boerderij De Zeeuw (1878), ‘s-Gravenweg 358 te Capelle aan den IJssel
  • Boerderij Molenweide (1938), Stompwijkseweg 27 te Leidschendam-Voorburg
  • Boerderij Zeldenrust (1850), Middelblok 37-39 te Gouderak, gemeente Krimpenerwaard
  • Stee de Geere (1850), Geerweg 6 te Middelharnis, gemeente Goeree-Overflakkee
  • Boerderij Bouwlust (uit 18e eeuw): Voorweg 2 Rijsoord, te Ridderkerk

Belangrijk is dat eigenaren, initiatiefnemers, overheden en marktpartijen bij elkaar worden gebracht en dat kansen en risico’s goed in kaart komen. Ook is het van belang dat financiële ondersteuning beschikbaar komt.

Rik Janssen, gedeputeerde Zuid-Holland voor cultureel erfgoed sloot de bijeenkomst af: “Wij willen als provincie voorkomen dat monumenten leeg komen te staan, vervallen of zelfs worden gesloopt. Wij willen de gebouwen behouden, mede vanwege hun historische waarde en de aantrekkingskracht op hun omgeving. Belangrijk is hierbij dat het gebouw met een nieuwe functie de toekomst in gaat.”

Aanjagers voor leegstand erfgoed

Herbestemmen van erfgoed is veelal maatwerk. Sinds de zomer van 2018 zijn daarom vanuit de provincie een drietal aanjagers voor leegstaand erfgoed van start gegaan. Zij bemiddelen actief bij (langdurige) leegstand van rijksmonumenten om zo duurzame herbestemming te bevorderen. Ook hebben wij onlangs een vliegende brigade opgericht die gemeenten helpt met kennis en kunde om (ontwikkeling)plannen sneller naar realisatie te kunnen brengen.

Subsidie

Elk jaar stelt de provincie Zuid-Holland subsidie ter beschikking voor de restauratie, het beter toegankelijk maken en de herbestemming van Rijksmonumenten. In 2019 hebben wij hiervoor € 5,2 miljoen beschikbaar. Eigenaren van rijksmonumentale boerderijen in Zuid-Holland kunnen ook dit jaar van 1 december 2018 tot 1 maart 2019 een subsidieaanvraag indienen.

Herbestemming in Zuid-Holland

Van de bijeenkomst zal een verslag verschijnen dat u binnenkort terug kunt vinden op de website van Herbestemming in Zuid-Holland. Hier vindt u ook meer informatie over de agrarische monumenten die tijdens de bijeenkomst zijn besproken en over eerdere netwerkbijeenkomsten.

Cultureel erfgoed maakt de omgeving mooier en vertelt veel over onze historie. De provincie draagt graag bij aan het behouden, benutten en beleefbaar maken van ons erfgoed.


Aanjaagteam voor erfgoed

Bent u eigenaar van een religieus-, industrieel- of agrarisch rijksmonument? Het aanjaagteam voor erfgoed helpt eigenaren van bijvoorbeeld monumentale kerken, boerderijen en industriële panden een nieuwe bestemming te vinden.

Volg @zuid_holland op Twitter