Nieuwe brug over Ringvaart voor snelle busroute Noordwijk - Schiphol

Gepubliceerd op 9 november 2018Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben 6 november hun voorkeur uitgesproken over de aanleg van een lage beweegbare brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. De aanleg van de HOV-verbinding is een gezamenlijke ambitie van de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten Lisse, Noordwijk, Haarlemmermeer en Teylingen, Vervoerregio Amsterdam en regio Holland Rijnland met als doel de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

In 2014 hebben de samenwerkende overheden afgesproken om van de huidige buslijn 361 een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding te maken. Dit wil zeggen dat er tussen Noordwijk en Schiphol bussen gaan rijden die betrouwbaar, snel en comfortabel zijn en met een hoge frequentie rijden. Met de nieuwe brug over de Ringvaart hoeft de bus in de toekomst niet meer om te rijden via de N207 en kan deze de geplande nieuwe woonwijken in Haarlemmermeer bedienen.

Lage brug

De nieuwe brug komt ter hoogte van de Sportlaan in Lisserbroek. Via een lage brug over de Ringvaart wordt Lisserbroek met Lisse verbonden. Naast de busbaan komen er een fiets- en voetpad op de brug.

Duidelijkheid voor omgeving

De komst van de brug heeft gevolgen voor de directe omgeving, omdat voor de aansluiting in Lisserbroek een aantal woningen en voorzieningen van de ijs- en skeelerclub moeten wijken. De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn hierover in gesprek met de omgeving. Ook is er gesproken met omwonenden over het bustracé in Haarlemmermeer. Nu het besluit genomen is, gaan de overheden over de directe gevolgen hiervan verder in gesprek. De toekomstige route voor de bus hangt onder andere samen met de nieuwbouwplannen van de gemeente Haarlemmermeer. De nieuwe route van Noordwijk naar Schiphol is naar verwachting in 2022 geschikt voor hoogwaardig busvervoer.

Zuid-Holland

Ook in de provincie Zuid-Holland worden wegen en haltes aangepast om de bus vlot en betrouwbaar te kunnen laten rijden. In Lisse is afgelopen zomer de nieuwe centrumhalte in gebruik genomen. In het najaar worden in Noordwijk, Teylingen en Lisse nog een aantal bushaltes gerealiseerd en vindt voorbereidend werk plaats voor de realisatie van de overige haltes en doorstromingsmaatregelen voor de bus. De uitvoering hiervan is grotendeels gepland in 2019. Een aantal maatregelen wordt samen met andere projecten (Randweg Voorhout, Parallelboulevard Noordwijk) uitgevoerd in 2020-2021.


Volg @zuid_holland op Twitter