Rechtbank Den Haag schorst goedkeuringsbesluit faunabeheerplan knobbelzwaan

Gepubliceerd op 23 november 2018Op donderdag 22 november heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan inzake het faunabeheerplan voor de knobbelzwaan. De uitspraak houdt in dat er voorlopig geen gebruik kan worden gemaakt van de door Provinciale Staten verleende vrijstelling om ter voorkoming van schade knobbelzwanen te doden.

Het verzoek tot voorlopige voorziening was ingediend door dierenbeschermingsorganisaties Faunabescherming en Dierenradar. De uitspraak van de voorzieningenrechter is gedaan gedurende de bezwaarprocedure. De bezwaarcommissie moet het bezwaar nog in behandeling nemen: de commissie zal de bezwaarmakers gaan horen en daarna een advies uitbrengen aan Gedeputeerde Staten over hoe om te gaan met de ingediende bezwaren. De verwachting is dat Gedeputeerde Staten in februari 2019 de beslissing op het advies en bezwaar zullen nemen. Daarbij zullen alle relevante feiten en omstandigheden worden meegewogen.


Volg @zuid_holland op Twitter