Routekaart voor innovatieve financiering online

Gepubliceerd op 30 november 2018Gedeputeerde Jeannette Baljeu heeft op vrijdag 30 november op de Haagse campus van de Universiteit Leiden met een druk op de knop de Routekaart gelanceerd voor innovatieve publieke financiersvormen bij  maatschappelijke projecten.

De Routekaart is een keuzetool, die enerzijds dient als een soort kieswijzer en behulpzaam kan zijn voor het vinden van het juiste financiële instrument bij een maatschappelijk project. Anderzijds biedt de Routekaart een analyse van 5 financiële instrumenten vanuit juridisch, bestuurskundig en financieel-economisch opzicht.

“Samen met de Universiteit Leiden en de provincie Noord-Brabant hebben we de Routekaart ontwikkeld die inzicht geeft in nieuwe, innovatieve manieren voor overheden om maatschappelijke projecten te financieren. Welke voordelen levert het op om te werken met een revolverend fonds? Hoe richt ik een prijsvraag in? En kan ik met crowdfunding private cofinanciering van projecten realiseren? Op dat soort vragen worden antwoorden gegeven in de Routekaart”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Innovatief financieren

In de publieke financiering is er een vernieuwingstrend gaande. Overheden willen maatschappelijke vraagstukken meer dan voorheen oppakken in samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en particulieren. De Routekaart helpt met het maken van keuzes en biedt inzicht bij financieren van projecten. Naast de Universiteit Leiden en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de VNG, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en de gemeente Rotterdam als partnerorganisaties inhoudelijke input gegeven.

Financiële instrumenten

De routekaart biedt 5 verschillende financiële instrumenten - het revolverend fonds, de publieke prijsvraag, matchfunding, het Right to Challenge en de netwerksubsidie. De Routekaart biedt naast de keuzetool zowel praktische als juridische handvatten aan beleidsmakers bij overheden die met de instrumenten aan de slag willen gaan.


Volg @zuid_holland op Twitter