Versterken kleine centrumgemeenten

Gepubliceerd op 21 november 2018Investeren in de centrumfunctie van kleine centrumgemeenten in het landelijk gebied. Dat is de inzet van de colleges van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Gelderland.

In beide provincies liggen centrumgemeenten die qua inwonertal relatief klein zijn. Om het voorzieningenniveau in de gemeenten op peil te houden én verder te versterken gaan beide provincies samenwerken.

Gemeenten als Gorinchem in Zuid-Holland en Tiel en Zutphen in Gelderland zijn centrumgemeenten met belangrijke voorzieningen die niet alleen bedoeld zijn voor de inwoners van de desbetreffende gemeente. Voorzieningen op het terrein van onder meer onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, winkels in een plaats als Gorinchem kennen veel gebruikers uit omliggende gemeenten. Dergelijke centrumfuncties staan onder druk, onder meer door herindelingen in de directe omgeving.

Onderzoek Gorinchem

In het geval van Gorinchem is de gemeente samen met de provincie aan het onderzoeken wat ervoor nodig is om de centrumpositie te versterken. Commissaris van de Koning Jaap Smit: “Tijdens het bestuurlijk overleg hebben we besproken hoe beide provincies de handen ineen kunnen slaan en kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaring. Gedeputeerde Jeanette Baljeu zal mede daarom de resultaten van een onderzoek dat prof. Tordoir in opdracht van de provincie uitvoert, delen met Gelderland.”

Bestuurlijk overleg omliggende provincies

De colleges van Zuid-Holland en Gelderland overlegden in Fort Wierickerschans in Bodegraven. Vroeger een moeilijk te veroveren vesting, maar nu een goede plek om de collega’s uit Gelderland gastvrij te ontvangen. Dit bestuurlijk overleg van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maakt deel uit van een reeks. Twee tot drie keer per jaar is er een bestuurlijk overleg met één van de omliggende provincies. Naast de provincie Gelderland gaat het om de provincies Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland. Vanuit beide colleges werd benadrukt dat de waarde van goed en intensief overleg beide provincies verder brengt.

Oost-west corridor

Tijdens het overleg is behalve over de positie van kleine centrumgemeenten ook onder meer gesproken over gezamenlijke inzet met betrekking tot de oost-west corridor door beide provincies. De combinatie van water (Waal – Merwede), weg (A15) en spoor (Betuwelijn) zijn voor de bereikbaarheid en economie van beide provincies van groot belang.


Afbeelding college GS Zuid-Holland en Gelderland

Op de foto de colleges van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Gelderland

Volg @zuid_holland op Twitter