Vis zwemt weer in en uit dankzij Kierbesluit

Gepubliceerd op 15 november 2018Ze hebben er even op moeten wachten, maar sinds 15 november is het officieel zover: vissen kunnen bij de juiste waterstanden weer vrij het Haringvliet in en uit zwemmen. Het zogenoemde ‘Kierbesluit’ maakt dit mogelijk.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) verrichtte de symbolische handeling waarmee de Haringvlietsluizen voortaan op een kier gezet kunnen worden.

Gedeputeerde Rik Janssen was aanwezig namens de provincie Zuid-Holland: “De inwerkingtreding van het Kierbesluit is een grote stap voorwaarts voor de natuur. Het Haringvliet wordt zouter en vissen kunnen weer in en uit zwemmen. Er was veel voorwerk nodig om dit mogelijk te maken. Zo mogen de veiligheid de zoetwaterwinning en de landbouw niet in gevaar komen. De provincie Zuid-Holland droeg bij aan verschillende voorbereidende maatregelen, zoals oeverversterkings- en natuurprojecten op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard.”

Haringvlietsluizen op een kier

De Haringvlietsluizen werden op 15 november 1971 officieel in gebruik genomen door Koningin Juliana. Vanaf dat moment was het Haringvliet permanent afgesloten van de open zee. De Haringvlietsluizen leveren een grote bijdrage aan de bescherming tegen overstromingen en de beschikbaarheid van zoetwater in West-Nederland. De bijzondere natuur van het deltagebied ondervond echter nadeel van de afsluiting. Vissen konden niet meer vrij van zee naar rivieren als Maas en Rijn zwemmen en andersom. Doordat het water van het Haringvliet steeds minder zout werd, verdwenen ook de planten en dieren die juist van zo’n omgeving houden.

Vissen

Met het Kierbesluit wordt nu een derde functie toegevoegd aan de Haringvlietsluizen: een betere passeerbaarheid voor trekvissen zoals zalm en zeeforel. Door de sluizen – als de waterstanden dat toelaten – regelmatig op een kier te zetten kunnen deze trekvissen weer volop naar de rivieren zwemmen om hun eieren af te zetten. Doordat het water ook weer langzaam zouter wordt, kunnen – met name in het westelijk deel van het Haringvliet – ook de bijzondere soorten planten, vogels en andere dieren die daarbij horen weer terugkeren. De veiligheid en de zoetwatervoorziening blijven bij dit alles gegarandeerd.

Nationaal Park

Het Haringvliet is in combinatie met De Biesbosch eind 2016 na een publieksverkiezing uitgeroepen tot een van de Mooiste Natuurgebieden van Nederland. De beide gebieden presenteren zich sindsdien onder de gezamenlijke naam NLDelta Biesbosch-Haringvliet. Verschillende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zetten zich in voor het behoud van de gebieden en voor het benutten van de mogelijkheden voor mensen die hier van de natuur willen genieten. De provincie Zuid-Holland is 1 van die partijen. Nu het Haringvliet weer een open verbinding met de zee krijgt ontstaat nieuwe dynamiek in het gebied. Dit biedt ook weer kansen voor natuurontwikkeling en natuurbeleving.


Volg @zuid_holland op Twitter