Wetenschappelijk directeur Naturalis gaat voor groener Zuid-Holland

Gepubliceerd op 28 november 2018Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur bij Naturalis, gaat aan de slag als extern adviseur voor de provincie Zuid-Holland. Dit maakte hij vandaag bekend tijdens de conferentie 'Het landschap in de transities' in Bodegraven.

Koos Biesmeijer gaat met iedereen die maar wil in gesprek over de toegevoegde waarde van natuur: het ene moment spreekt hij voor de Verenigde Naties over het belang van dieren en planten voor de economie, het volgende moment adviseert hij een aannemer over hoe hij meer natuur kan achterlaten dan hij aantreft. Koos is ervan overtuigd dat biodiversiteit straks gemeengoed wordt, net als mensenrechten nu. Hoe doe je dat eigenlijk, natuur meenemen in je werk?

Meer betalen voor kwaliteit

“Steeds meer partijen in de landbouw en in de stad denken ook aan de kwaliteit van de leefomgeving,” vertelt Biesmeijer. “Zo vragen aannemersbedrijven mij hoe ze meer kunnen sturen op kwaliteit, en niet alleen op prijs. Met boeren ga ik ook kijken naar andere verdienmodellen en het sluiten van kringlopen, zoals met kaasfabriek De Graafstroom en Farm Frites in zogenaamde Groene Cirkels projecten. Willen we een mooi landschap, dan moeten we er ook voor betalen. Dat geldt voor de consument in de supermarkt en ook voor overheden.”

Provincie kan stimuleren en faciliteren

Vooral de provincie kan een belangrijke rol spelen om biodiversiteit te stimuleren en te faciliteren, stelt Biesmeijer: “Alle grote agenda’s bij een provincie – woningbouw, klimaat en energie – hebben enorm effect op de ruimte. Een provincie kan afbouwen wat niet werkt, en stimuleren wat wel helpt. Daarom werk ik samen met de provincie Zuid-Holland, om te kijken waar die kansen zitten. Ik ga me bezighouden met de provinciale uitvoeringsagenda: hoe kunnen we vergroening meenemen in de woningbouwopgave, klimaatadaptatie, en in de belangen van het gebied?

Gedeputeerde Han Weber is blij dat Biesmeijer als adviseur aan de provincie is verbonden. “Met de kennis van Koos Biesmeijer kunnen we als provincie nog beter werken aan de bevordering en het in stand houden van de biodiversiteit in Zuid-Holland.”

Ook voor kennisinstituut Naturalis is het heel belangrijk om aansluiting te zoeken met agrariërs, overheden en bedrijven, benadrukt Biesmeijer: “Alleen als je in elkaars nabijheid bent en elkaars belangen en expertises begrijpt, kan je samen iets nieuws bereiken.”


Volg @zuid_holland op Twitter