Koetshuis Calorama wordt onthaalpaviljoen

Gepubliceerd op 4 november 2019In de provincie Zuid-Holland hebben we er een prachtig hersteld en herbestemd koetshuis bij. Op Landgoed Calorama, in het hart van de gemeente Noordwijk, heeft gedeputeerde voor Zuid-Holland Willy de Zoete op 2 november 2019 dit koetshuis na een zorgvuldige verbouwing opnieuw geopend. De provincie heeft vanuit de erfgoedlijn Landgoederenzone €43.000 bijgedragen. Dit bedrag is gebruikt voor herstel van de tuinmuren op het landgoed. In het koetshuis zijn authentieke interieurelementen teruggebracht en is de toegang tot het koetshuis verbeterd. In het koetshuis is nu een ontvangstruimte gecreëerd die de bredere toegankelijkheid van het landgoed en zijn bijgebouwen ten goede komt.

Willy de Zoete: “De provincie Zuid-Holland wil haar erfgoed graag doorgeven aan toekomstige generaties. De monumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland. Zij verlenen identiteit, levendigheid en kwaliteit aan de leefomgeving. Ze geven de huidige inwoners van Zuid-Holland een blik op een rijk verleden. Landgoed Calorama is daarbij tevens een mooi voorbeeld van wat de inzet van vrijwilligers doet voor onze monumenten”.

De gedeputeerde onthulde ook samen met Sjaak van den Berg, wethouder kunst en cultuur, de gerestaureerde tuinmuur bij het hoofdhuis. Onder de aanwezigen was ook Marie José Fles, voormalig wethouder, die mede aan de wieg stond van deze herstelwerkzaamheden en de herinrichting van het historische landgoed.

Oud-Hollandse cultuur

De fraaie rijksmonumentale buitenplaats Calorama heeft een geheel eigen karakter met een lange rijke historie. Tot in de 20ste eeuw werden op Calorama bloembollen, geneeskrachtige kruiden en rozen gekweekt. Deze producten gingen de hele wereld over. Het ten behoeve van de bollenteelt aangelegde houtwallenlandschap (uit de 17e eeuw) is bij Calorama nog aanwezig. Binnenin het landhuis is de oud-Hollandse cultuur nog zichtbaar. Door de geringe modernisering ga je op landgoed Calorama nog écht terug in de tijd.

Grote schare vrijwilligers

De kwetsbaarheid en de kleinschaligheid van het park bemoeilijkt permanente openstelling. Toch wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk mensen ervan te laten genieten door middel van openstelling van het park voor historische wandelingen, een jaarlijkse kinderkerstwandeling en openluchtvoorstellingen. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de grote schare enthousiaste vrijwilligers die helpen bij de organisatie en bij het onderhoud van het park. Tevens is het park een werkervaringsplek voor de hoveniersstudenten van het Wellantcollege uit Rijnsburg.

Erfgoedlijn Landgoederenzone

Het hoofdgebouw Huize Calorama, het historische landschapspark, de toegangshekken met keermuren, het woonhuis annex kruidendrogerij, de tuinkoepel, de moestuinmuur en het koetshuis hebben alle de status van rijksmonument.

De provincie koestert deze rijksmonumenten en bevordert restauratie en herbestemming. Dat doen wij mede door bij te dragen aan het behoud van de landgoederen en hun omgeving vanuit onze erfgoedlijn Landgoederenzone. De erfgoedlijn doet dit onder de naam Hollands Buiten en biedt hiermee tevens kansen voor recreatie en toerisme en economische spin-off in het gebied.

Zo blijft onze historie behouden voor toekomstige generaties en is ons erfgoed beleefbaar voor een zo groot mogelijk publiek.


Volg @zuid_holland op Twitter