N211 Wippolderlaan: vervolg met inbreng omgeving

Gepubliceerd op 4 november 2019


De provincie organiseerde op woensdag 30 oktober een participatieavond voor de verdere inrichting van de N211 Wippolderlaan. Tijdens deze avond werd bekend hoe de inbreng van de omgeving een vervolg krijgt in de plannen voor de N211.

Inbreng

Ondanks dat het ontwerp vastligt, in december 2018 werd gekozen voor de Wippoldervariant, wil de provincie met de input uit de omgeving het ontwerp verder optimaliseren. In juli kon de omgeving meedenken over licht en geluid, de inpassing van de weg en de inrichting van natuurgebied de Zwethzone.

Tijdens de bijeenkomst op 30 oktober werden de eerste resultaten van deze inbreng gedeeld. De ingebrachte suggesties en verbetervoorstellen zijn geclusterd en gewaardeerd aan de hand van meerwaarde, technische en financiële haalbaarheid. Op basis daarvan is gekeken hoe de inbreng mee kan worden genomen in het vervolg.

Vervolg

Voor de start van de ruimtelijke procedure zal er weer een informatieavond worden georganiseerd. Dan wordt toegelicht hoe de verbetervoorstellen een plek hebben gekregen in het project. Ook zal de omgeving worden betrokken om ideeën in te brengen voor de fasering en de uitvoering. Alle ideeën die betrekking hebben op de uitvoering van het project zijn apart gezet als input voor een latere stap in het participatieproces.

Door de ontwikkelingen op het gebied van stikstof is er op dit moment nog geen concrete planning van de ruimtelijke procedure.