N470: Basisschoolkinderen zaaien N470 Honey Highway

Gepubliceerd op 1 november 2019Basisschoolkinderen zaaien samen met gedeputeerde en wethouder de laatste 500 m2 van de in totaal 14.000 m2 N470 Honey Highway: een blijvend paradijs voor bijen en insecten.

Gisteren hebben basisschoolkinderen uit Delfgauw, Pijnacker en Nootdorp samen met Berend Potjer, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, en Peter Hennevanger, wethouder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, wilde bloemen gezaaid. Hiermee is de laatste 500 m2 van de in totaal 14.000 m2 N470 Honey Highway ingezaaid. De N470 Honey Highway zal zorgen voor meer voedsel voor bijen, hommels en vlinders. De zaden gaan nu in de grond, zodat in het voorjaar, bij de opening van de duurzaamste weg van Nederland, ‘De N470 Geeft Energie’, ook een blijvend paradijs voor bijen en insecten is ontstaan.

Biodiversiteit

Het gaat niet goed met de insecten in Nederland. Bermen spelen een rol in het leefgebied van planten en insecten, zoals bijen, hommels en vlinders. Op initiatief van bewoners en provincie Zuid-Holland, in samenwerking met wegenbouwer Boskalis wordt deze Honey Highway aangelegd in de bermen van de N470 met een totale oppervlakte van 14.000 m2. "Zuid-Holland is elke dag bezig om de provincie veiliger en duurzamer te maken. De Honey Highway is een mooi voorbeeld hiervan die ook laat zien dat werken aan infrastructuur en natuur prima samen kan gaan", aldus Berend Potjer. De provincie gaat haar bermen ecologisch beheren met als doel de biodiversiteit stimuleren. Voor elke N-weg is er een maaiplan. In het maaiplan staat op welke wijze de provincie de bermen onderhoudt, op welk moment en met welke methode.

14.000 m2 bloemen

Eerder deze week zijn de bermen van de N470 van Delft naar Zoetermeer handmatig ingezaaid. “De meerjarige inheemse bloemenzaden zijn afgestemd op de grondsoort en zijn in de regio handmatig ingezaaid. De natuurzaden zijn afkomstig van oogstwinning uit natuurgebieden. Hiermee wordt wilde bloemennatuur weer teruggebracht in een berm die door intensief maaibeheer alleen nog uit gras bestond”, aldus Deborah Post van Honey Highway.

Gezamenlijke inzet

Een Honey Highway vraagt wat van alle mensen in de buurt. Het maaien van de berm wordt door de provincie aangepast op bloeifasen van de bloemen. De basisschoolkinderen krijgen ‘Praktijkles Red de Bij’ en in het voorjaar is er een terugkomdag in de berm. Ook zal er gezocht worden naar een geschikte plek voor een biologisch-dynamische bijenkast. "Een van de belangrijkste taken die gemeente Pijnacker-Nootdorp, samen met de gemeente Lansingerland binnen het provinciaal landschap op zich heeft genomen, is dat de 2 gemeentes ambassadeur zijn van de ecologie, zodat er weer voldoende voedsel en leefruimte is voor insecten", aldus Peter Hennevanger Wethouder gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De N470 Geeft Energie

De provincie zet in op nog veiliger en duurzaam beheer en onderhoud van de 550 kilometer aan provinciale wegen, 130 kilometer provinciale vaarwegen, 250 kilometer oevers en bij elkaar bijna 700 bruggen, sluizen, viaducten, tunnels en duikers. Duurzaam bermbeheer is onderdeel van project De N470 Geeft Energie. Dit is een bijzonder project. Groot onderhoud is nodig om de kwaliteit van de weg te verbeteren. Bij de N470 doet de provincie dit op een duurzame manier. Het is de eerste weg die over de volledige lengte van 17 kilometer CO2-negatief wordt vernieuwd. Dat betekent dat er door alle innovaties in de weg meer CO2 wordt bespaard en gecompenseerd dan dat er bij de werkzaamheden wordt uitgestoten. Daarbij worden ook doorstroming en veiligheidsbeleving naar de laatste inzichten verbeterd.