Veel tips en adviezen bij Zuid-Holland Ontmoet

Gepubliceerd op 26 november 2019Het onlangs aangetreden college van Gedeputeerde Staten is blij verrast met de vele tips en adviezen die Zuid-Hollanders hebben gegeven op het coalitieakkoord 2019-2023, Elke dag beter. Zuid-Holland.

Tijdens 2 druk bezochte bijeenkomsten in Madurodam in Den Haag en de Maassilo in Rotterdam werden gesprekken gevoerd over de 6 ambities van het college. Met als onderwerpen een bereikbaar, concurrerend, en een gezond en veilig Zuid-Holland met schone energie voor iedereen, sterke steden en dorpen en waarin wordt gewerkt aan het versterken van de natuur.

Van deze bijeenkomsten en alle tips en adviezen die via de website, social media en telefonisch zijn binnengekomen is een verslag gemaakt. In het verslag vindt u daarnaast een impressie van de bijeenkomsten met filmpjes en interviews.

Van alle binnengekomen suggesties wordt nu nagegaan of en zo ja hoe ze kunnen worden verwerkt in de plannen voor 2020 en verdere jaren. Iedereen die inbreng heeft geleverd weet zo aan het begin van het komend jaar wat er met zijn of haar inbreng  gebeurt.


Volg @zuid_holland op Twitter