Welke innovaties worden komende tijd getest op proeftuin Green Village?

Gepubliceerd op 20 november 2019Vernieuwers en partners van the Green Village presenteerden op 19 november hun nieuwste plannen om de stap naar een duurzame toekomst te versnellen.

The Green Village is de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van TU Delft. Hier bouwen, onderzoeken, testen en demonstreren onderzoekers en ondernemers hun duurzame innovaties in de woon-, werk- en leefomgeving van het openlucht-lab. Eén van de nieuwste aansprekende onderzoeks- en innovatieprojecten is het experimentele lage temperatuur warmtenet, vanaf februari 2020 te realiseren op The Green Village, door een consortium van gemeente Delft, Stedin, Engie en TU Delft.

Theorie in praktijk

De provincie is een van de partners ín the Green Village, het openlucht-lab van de TU Delft. Gedeputeerde Berend Potjer:We staan met zijn allen voor een enorme opgave: de energietransitie is niet iets van morgen maar van vandaag. Ook in de provincie Zuid-Holland, het dichtstbevolkte stukje Nederland, zijn we continu op zoek naar slimme en nieuwe manieren van energie besparen, opwekken, opslaan en uitwisselen. The Green Village is daarbij belangrijk: bedrijven kunnen hier laten zien en ervaren hoe hun innovaties in het dagelijks leven uitpakken. Zo kunnen we een beetje beeld krijgen hoe het er over een paar jaar in ons land uit zou kunnen zien. Ik vind het inspirerend om te zien hoe theorie in de praktijk wordt gebracht.

The Green Village

Nederland staat voor grote uitdagingen in de bestaande gebouwde omgeving. Hoe renoveren we de gebouwenvoorraad? Wat worden de nieuwe energiesystemen? En op welke manier richten we onze steden klimaat adaptief in? Technisch levert dat een enorme opgave op. En tegelijkertijd zijn er flinke bedrijfseconomische, maatschappelijke en bestuurlijke hordes te nemen. Al die vragen hebben antwoorden nodig. Die worden in een vroege experimentele fase gevonden bij the Green Village, de proeftuin voor duurzame innovaties van TU Delft.
Lees meer over the Green Village: https://www.thegreenvillage.org/.

De provincie ondersteunt meerdere innovaties om de stap naar een duurzame toekomst te versnellen. Voorbeelden vind je op:
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/innovatie-energie/
www.zuid-holland.nl/klimaat
https://www.energiiq.nl/.


Volg @zuid_holland op Twitter