17 gesubsidieerde projecten bij subsidie publieksbereik archeologie

Gepubliceerd op 9 november 2020


De komende twee jaar zal er weer genoeg te beleven zijn rondom archeologie in onze provincie. In het kader van ‘publieksbereik archeologie’ wordt dit jaar aan 17 interessante projecten subsidie verstrekt. De subsidie draagt bij aan onder andere het ontwikkelen van publicaties, tentoonstellingen, routes en het (inter)actief meedoen aan archeologische activiteiten. Archeologie wordt op deze manier dichter bij de inwoners van Zuid-Holland gebracht. In totaal is een bedrag van €220.000 verstrekt.

Verborgen verleden onder onze voeten

Ook deze 17 projecten zorgen ervoor dat ook de komende jaren een breed publiek interactief en vaak op originele wijze kennis kan blijven maken met het verborgen verleden onder onze voeten. Zo brengen zij verschillende thema’s uit de Zuid-Hollandse geschiedenis onder de aandacht en gebruiken zij vaak Zuid-Hollandse archeologische vondsten. Aan de volgende 17 projecten is in 2020 subsidie verstrekt:

A=M adviespraktijk voor archeologie, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie - Zoek mee naar verdwenen Romeinse stad De Oude Wereld

Iedereen kan meezoeken naar de verdwenen Romeinse stad op Goeree-Overflakkee. Hierover zal ook een publicatie verschijnen.

PRAE - Steentijd!

Publicatie, workshops en tutorials over de Steentijd met topvondsten uit Zuid-Holland.

Stichting Rolf - Het Ontstaan van Holland

Tentoonstelling, actualisatie website en publicatie over het zwervertje Rolf, die leefde in de tijd van het Ontstaan van Holland.

Stichting Bibliotheek Rijn en Venen - Gold Case Alphen

Tentoonstelling met regionaal archeologisch onderzoek en vondsten.

Stichting Mooi Matilo - Keten in Park Matilo

Met het windrichtingenfestival worden muren van het bezoekerscentrum in park Matilo vormgegeven, ook met rondleidingen en workshops.

Gemeente Vlaardingen - Herinneringsmonument Slag bij Vlaardingen

Samen met inwoners en geïnteresseerden een monument ontwikkelen en realiseren dat herinnert aan de Slag bij Vlaardingen (jaar 1018).

Erfgoed Leiden en omstreken - Duizend vondsten virtueel naar buiten

3D foto’s van Leidse en regionale collecties zullen te zien zijn in mobiele hologram vitrines.

Mosasaurusfilm - eXpeditie Zuid Holland

Uitbreiding van eXpeditie Zuid-Holland, een eigentijdse, online documentaireserie over archeologie & geschiedenis.

Stichting Museum Voorschoten - Junior archeologen in Voorschoten

Met het lesprogramma kunnen leerlingen uit groep 7 & 8 ervaren  wat het werk van een archeoloog is.

Stichting Rijksmuseum van Oudheden - Publieksboek Doggerland

Publicatie van de reizende tentoonstelling over Doggerland, het prehistorische landschap op de bodem van de Noordzee.

Historische Kring Nieuwpoort - Archeologische vondsten Molenkade

Tentoonstelling en publicatie over archeologische vondsten Molenkade in Nieuwpoort.

Stichting Vlaardingen 1018 - Flardinga Handel en Wandel ArcheoShop

Graven, vinden en determineren met publiek in Vlaardingen. Ook met pop-up tentoonstelling.

Stichting Vlaardingen 1018 - Flardinga Handel en Wandel Handelsroute

Nabootsen van een middeleeuwse handelspost en - route.

Stichting Vlaardingen 1018 - Flardinga Handel en Wandel Jaarmarkt en Burchtcontouren

Realiseren middeleeuwse markt, re-enactment en fysieke visualisatie van de burcht van Dirk III.

TGV teksten & presentatie - Fietsen langs Het ontstaan van Holland

Archeologische & historische fietsroutes langs beleefbare plekken uit de periode 950-1300.

Stichting Steenovens Klein Hitland - Publieksbereik Archeologie Steenovens Klein Hitland

Het archeologische verhaal van de Steenovens vertellen: graven, determineren, tentoonstelling en publicatie.

TGV teksten & presentatie - Zuid-Hollanders en hun water nu en toen

Mobiele tentoonstelling met vlogs over omgang met het water.

Deelname van publiek

De subsidieregeling was dit jaar voor het 5e jaar geopend, van 15 mei t/m 15 augustus. Op deze manier ondersteunt de provincie Zuid-Holland activiteiten waarbij inwoners van Zuid-Holland beter, interactiever en op originele wijze kennis kunnen maken met ons archeologisch erfgoed. Anders dan in voorgaande jaren werd er in de subsidievoorwaarden meer nadruk gelegd op actieve deelname van het publiek en is de uitvoeringstermijn van de voltooiing van het project, verlengd van 1 naar 2 jaar.

Archeologie en publieksbereik

De provincie Zuid-Holland is een rijk archeologisch gebied. Archeologie vertelt veel over onze geschiedenis en leert je kennismaken met de eeuwenoude wereld onder je voeten. Samen met anderen helpt de provincie graag dit erfgoed te beschermen om het toegankelijk te maken voor iedereen.

Kijk voor meer informatie over de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland op onze website.