Bezoek met compliment voor Fort Wierickerschans

Gepubliceerd op 30 november 2020


De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het restaureren en herbestemmen van het Fort Wierickerschans in Bodegraven, gelegen midden in het Groene Hart. Tijdens het werkbezoek aan Fort Wierickerschans op 27 november 2020 kreeg gedeputeerde Willy de Zoete een inkijkje in de geschiedenis, de restauratie en toekomstige plannen van het Fort. Als blijk van waardering voor het harde werken, overhandigde de gedeputeerde het ‘Compliment voor het Monument’ van november aan Peter Kraan, voorzitter van de Stichting Fort Wierickerschansgroep.

Restauratie

De provincie Zuid-Holland verstrekte vanuit de erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie voor de laatste fase van de restauratie en de herstemming van het fort €1.170.000 aan subsidie in 2019. Daar bovenop verstrekte zij nog eens €33.000 voor een verkenning van het versterken van de bezoekersbelevenis en het bezoekerscentrum. En met resultaat!

Tijdens het werkbezoek werd Willy de Zoete rondgeleid in en rondom het imposante Fort Wierickerschans. Daarvoor werd ze bijgepraat over de geschiedenis van het fort, de restauratie en herbestemming en de huidige functie. Ook was er ruimte voor het bespreken van de gevolgen van de coronacrisis en enkele ideeën voor de toekomst van het Fort.

Compliment voor het fort

Aan het eind van het bezoek reikte de gedeputeerde het Compliment voor het Monument van november uit aan de Stichting Fort Wierickerschansgroep. Elke maand reikt de provincie een Compliment voor het Monument uit aan een eigenaar van een monument die een bijzondere inspanning heeft geleverd om het monument te restaureren, her te bestemmen en open te stellen voor een zo groot mogelijk publiek. Deze blijk van waardering ontvangt de stichting Fort Wierickerschans omdat dit unieke rijksmonumentale bouwwerk, uit 1673, de afgelopen jaren volledig gerestaureerd en verder toegankelijk gemaakt is voor een breed publiek.

Fort Wierickerschans

Het fort staat als een icoon in het landschap en is een imposant rijksmonument met een vierkante gebastionneerde en omgrachte schans met een natuurstenen toegangspoort uit 1673, een kruitmagazijn uit 1747-1748 en twee paviljoens met frontons, aansluitend aan lage vleugels uit 1828-1830. Het Fort, met zijn eeuwenoude historie, maakt deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie - de linie die in 1672 is ingezet als verdediging tegen de Fransen - en is, om strategische redenen, gelegen op de splitsing van de Oude Rijn en de Enkele Wiericke in Bodegraven, het smalste deel van de Oude Hollandse Waterlinie. De strategische ligging is ook vanuit ecologisch oogpunt een bijzondere plek. Het fort, zijn wallen en omgeving maken onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en vormt een belangrijke vestigingsplaats voor weidevogels.

In de loop der tijd heeft het fort verschillende militaire functies gehad. In februari 1960 verloor de Wierickerschans officieel zijn functie als vestingwerk en werd het onder andere gebruikt als opslagplaats. Fort Wierickerschans is sinds 1998 in eigendom van Staatsbosbeheer, die op zoek is gegaan naar mogelijkheden om het fort een nieuwe functie te geven. Samen met Provincie Zuid-Holland, de gemeente Bodegraven, de Stichting Wierickerschans en Kraan Ontwikkeling hebben ze afspraken gemaakt over ontwikkeling, exploitatie en beheer van het fort. Het gebouw is daarbij in september 2008 overgedragen aan de Stichting Fort Wierickerschansgroep, die er een multifunctioneel centrum van gemaakt heeft. Sindsdien kunnen, nu tijdelijk alleen volgens de eisen van de Covid-maatregelen, zakelijke evenementen en festiviteiten, groepsarrangementen voor rondleidingen en een boottocht worden georganiseerd. Kijk voor meer informatie over een bezoek aan Fort Wierickerschans op de website.

Oud Hollandse Waterlinie

Het strategisch gelegen Fort Wierikerschans maakt deel uit van de Oud Hollandse Waterlinie. De provinciale erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie bestaat uit verschillende objecten, zoals dijken, schansen en vestingsteden, en inundatiegebieden die de functie van het defensiewerk uit de periode 1672 belichten. Belangrijk middel bij het beschermen van Holland waren de inundatiekommen en inundatiegebieden. Dit zijn de gebieden die om militair tactische redenen onder water werden gezet. Het waterpeil werd zo gekozen dat het gebied noch begaanbaar, noch bevaarbaar was. Daarnaast behoren de stedelijke vestingen, de dijken en kades langs de rivieren en rond de te inunderen polders, de inundatiesluizen, forten en schansen tot deze erfgoedlijn. Kijk voor meer informatie over de erfgoedlijn eens op de website van Oude Hollandse Waterlinie.

Erfgoed

Erfgoed maakt de omgeving mooier en vertelt het verhaal van onze geschiedenis. Monumenten dragen bij aan de identiteit en kwaliteit van onze leefomgeving. De provincie Zuid-Holland houdt monumenten in stand door restauraties te stimuleren en leegstand te voorkomen door herbestemming. Zo kan iedereen ervan genieten, ook in de toekomst, want erfgoed is van ons allemaal.