Provincie en gemeenten doen voorstel voor 33.000 woningen in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 26 november 2020


Samen met gemeenten legt provincie Zuid-Holland een bod neer bij minister Ollongren (BZK) voor het versneld bouwen van 33.000 woningen. De helft hiervan binnen het betaalbare segment.

Het gaat om 23 kansrijke projecten die allemaal een belangrijke regionale bijdrage leveren aan de woningbouwopgave zoals bijvoorbeeld Katwijk-Valkenburg, Lansingerland-Wilderszijde en de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht.

Gedeputeerde Anne Koning (Wonen): “Met een toekenning vanuit de Woningbouwimpuls kunnen deze kansrijke projecten binnen 3 jaar van start. Hiermee zetten we gezamenlijk en op korte termijn een belangrijke stap om de in de Woondeal Zuidelijke Randstad gemaakte afspraken van 100.000 woningen tot aan 2025 ook daadwerkelijk te realiseren.

Het versnellen van de woningbouw is een belangrijke opgave die we alleen samen met het Rijk kunnen realiseren. Daarom doen wij zeker ook een beroep op de volgende tranches van de Woningbouwimpuls. Met elkaar versnellen we de woningbouw zodat zo snel mogelijk iedereen in Zuid-Holland een passende woning kan vinden.”

Genoeg goede plannen

In Zuid-Holland zijn genoeg goede plannen voor woningbouw, voornamelijk op locaties binnen bestaand stads- en dorpsgebied en in de buurt van hoogwaardig openbaar vervoer. Dit is in overeenstemming met ruimtelijk beleid van Rijk en provincie. Met hulp van de Woningbouwimpuls versnellen we gezamenlijk de bouw van nog meer woningen. In september is bij de eerste tranche van de Woningbouwimpuls al subsidie toegekend aan 11 Zuid-Hollandse projecten. Goed voor zo’n 24.000 woningen.

Woningbouwimpuls

Om de bouw van betaalbare woningen te versnellen, heeft het Rijk 1 miljard euro beschikbaar gesteld via verschillende tranches van de Woningbouwimpuls. Hiermee zorgt het Rijk ervoor dat er op korte en middellange termijn echt wordt doorgebouwd. Als overheid bouwen we samen structureel meer betaalbare woonruimte en houden we tegelijkertijd de bouwsector als belangrijke economische motor draaiende, met alle banen die dit oplevert. Dat is zeker in deze tijd waarin de economie zware klappen krijgt door de coronacrisis heel belangrijk.