Provincie heeft na versnelde inspectie steeds beter zicht op conditie bruggen

Gepubliceerd op 26 november 2020


De provincie krijgt steeds beter zicht op de conditie van haar bruggen. Dat blijkt na een versnelde inspectie. Hoewel nog niet alle bruggen zijn onderzocht, is het eerste beeld dat de meeste ‘kunstwerken’ de belasting van het flink toegenomen verkeer goed aankunnen. Het dagelijks provinciebestuur liet de versnelde inspecties uitvoeren na aanbevelingen uit een onafhankelijk onderzoek van de eenheid Audit en Advies (EAA) naar het onderhoud aan de hefbrug Boskoop.

Provincie Zuid-Holland voert het beheer en onderhoud uit van 84 bruggen. In oktober 2019 moest de hefbrug Boskoop per direct worden afgesloten omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. De provincie wilde hierna zeker weten hoe het met de andere bruggen in Zuid-Holland is gesteld. Na een versnelde inspectie blijken 76 bruggen goed bestand tegen de toegenomen verkeersbelasting. Van 5 andere bruggen wordt de staat naar verwachting eind dit jaar bekend. Omdat de 3 hefbruggen specifieke bouwwerken zijn, is onderzoek hiernaar later klaar. De verwachting is in het eerste kwartaal van volgend jaar.

“Goed om te zien dat steeds inzichtelijk wordt hoe onze 84 bruggen ervoor staan”, stelt gedeputeerde Floor Vermeulen van Verkeer en Vervoer. “Natuurlijk ben ik mij ervan bewust dat we er nog niet zijn. Er moet nog een aantal flinke stappen gemaakt worden om het beheer en onderhoud verder te verbeteren. Dat kost tijd, maar daar wordt hard aan gewerkt”.

Wie doet wat?

Momenteel kijkt de provincie kritisch hoe het werk aan alle bruggen en sluizen wordt uitgevoerd en wat er eventueel aan verbeterd kan worden. Het gaat hierbij zowel om de techniek als om bijvoorbeeld de vraag wie verantwoordelijk is, hoe de personeelsplanning verloopt en hoe er gehandeld wordt. Heldere afspraken moeten leiden tot een beter resultaat. Het doel is zo min mogelijk stremmingen voor het verkeer over de weg en het water. De looptijd van de versterkingsaanpak is 4 jaar en de kosten worden geschat op €2,6 miljoen.

Hefbrug Waddinxveen

Onlangs zijn er afspraken gemaakt over het werk aan de hefbrug Waddinxveen. Dat werk bestaat uit de brug beter beschermen tegen roest, het aanbrengen van een windverband voor de stabiliteit, het vervangen van haal- en neerlaatkabels en het verhelpen van aanrijdschade aan het brugdek. In overleg met allerlei belangenpartijen staat de uitvoering voor dit werk gepland tussen zaterdag 26 juni en zondag 25 juli. Daardoor is de hefbrug Waddinxveen tot het groot onderhoud in 2024 weer op orde.