Zuid-Holland blijft alert in tijden van corona - Reageren

Gepubliceerd op 12 november 2020


Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de begroting voor 2021 vastgesteld. De provincie zal volop blijven inzetten op eerder geformuleerde ambities, zoals die er liggen op het gebied van bijvoorbeeld bereikbaarheid, wonen, economie, natuur, toerisme en cultuur.

Waakzaam en flexibel

Tegelijkertijd blijft de provincie waakzaam op de gevolgen van corona. We moeten dus flexibel blijven in de begroting, bijvoorbeeld als het Rijk om cofinanciering vraagt. Ook blijven we in overleg met gemeenten en steunen wij hen in hun vraag bij het Rijk voor voldoende middelen. De ontwikkelingen zullen ook cijfermatig worden gevolgd.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu (Financiën) ziet het zo: “We houden vast aan onze eerder uitgezette koers, maar blijven opletten voor obstakels door corona. We zullen doen wat we kunnen om onze provincie door deze crisis heen te loodsen. En we blijven hierbij in nauw contact met onze partners om terug te horen wat werkt en waar bijsturing nodig is.”

Transitie

Er is in de begroting veel aandacht voor meer woningen en natuuraanpak. Daarnaast wordt verder gegaan met de transitie van sectoren als haven, landbouw en energie.

Baljeu: “Zuid-Holland blijft kiezen voor een gezonde en groene economie, waar iedereen meedoet. Zo maken we Zuid-Holland beter. Elke dag.”