Zuid-Holland blijft inzetten op herbestemming van religieus erfgoed - Reageren

Gepubliceerd op 18 november 2020


De provincie Zuid Holland gaat ook in 2021 door met het aanjagen van de herbestemming van religieus erfgoed, zo hebben Provinciale Staten op 11 november 2020 besloten. In de voetsporen van de 3 huidige aanjagers voor herbestemming van leegstaande rijksmonumenten, zal begin 2021 een nieuwe aanjager in dienst van de provincie Zuid-Holland treden.

Succesvolle herbestemmingen

De afgelopen 2 jaar hebben drie aanjagers zich ingezet voor de herbestemming van (leegstaande) rijksmonumenten in onze erfgoedrijke provincie. En met succes! Diverse religieuze, agrarische en industriële monumenten zijn succesvol herstemd of op weg naar een nieuwe functie. Daarbij hebben we gemerkt dat er vooral onder kerkbesturen grote behoefte bestaat aan hulp bij de ideeënvorming en de daadwerkelijke aanpak rondom herbestemming van leegstaande kerkgebouwen. Hierbij heeft de aanjager religieus erfgoed onder meer bij kerkbesturen in Voorburg, Lisse, Sassenheim, Rotterdam, Brielle, Voorhout, Zwijndrecht en Leiden zijn diensten bewezen. Zo krijgt de Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopnemingkerk in Voorburg op termijn een woonfunctie.

Ook het Erfgoedhuis Zuid-Holland speelt een rol bij de aanpak van religieus erfgoed door de ondersteuning die zij gemeenten biedt bij het opstellen van kerkenvisies alsmede bij het bewaren van de herinneringen die gepaard gaan met de historische functie van hun kerkgebouwen.

Met de continuering van de aanjaagfunctie verwacht de provincie ook in 2021, en volgende jaren, verdere stappen te kunnen maken in succesvolle herbestemmingen. Waarbij er ook oog zal zijn voor duurzaamheid.

Samen tot succesvolle herbestemming

Ben u eigenaar van een monumentaal kerkgebouw in Zuid-Holland dat zijn functie gaat verliezen of al heeft verloren? Of staat er bij u in de buurt een kerk leeg? Leegstand leidt vaak tot achteruitgang en verval en doet afbreuk aan de leefbaarheid van een wijk, buurt of dorp. Door herbestemming kunnen deze vaak imposante, en voor stad of dorp zo typerende, gebouwen behouden blijven en krijgen zij een passende nieuwe functie. Neem contact op met uw gemeente of stuur een bericht naar de aanjager herbestemming van de provincie Zuid-Holland: . Met elkaar kunnen we zo wellicht komen tot een succesvolle herbestemming en daarmee tot het behoud van deze mooie monumenten.

Erfgoed & Zuid-Holland

Erfgoed maakt de omgeving mooier. Het vertelt ons over het verleden en helpt ons de dingen in het heden en in de toekomst beter te begrijpen. De provincie draagt haar erfgoed een warm hart toe en draagt bij waar mogelijk om dit voor de toekomst te bewaren. Samen met vele partners en een grote schare vrijwilligers zorgen we er zo voor dat iedereen van ons erfgoed kan genieten, nu en in de toekomst. Zo maken we Zuid-Holland elke dag beter.