Zuid-Holland hernieuwt samenwerking met Chinese zusterprovincie Hebei

Gepubliceerd op 17 november 2020


De provincie Zuid-Holland en de Chinese zusterprovincie Hebei verlengen hun langjarige samenwerking. Dat is vastgelegd in een overeenkomst, die loopt van 2021 tot 2025. De overeenkomst - officieel een Memorandum of Understanding - is getekend door commissaris van de Koning Jaap Smit en zijn Chinese collega, gouverneur Xu Qin van Hebei. De hernieuwde samenwerking tussen Zuid-Holland en Hebei is op 16 november 2020 tijdens een digitaal overleg tussen de vice-gouverneur Xia Yanjun en de gedeputeerde Jeannette Baljeu bekrachtigd. Tijdens die bijeenkomst zei Jeannette Baljeu: “Ik kijk ernaar uit dat onze 2 provincies in de komende 5 jaar tot nog concretere zakelijke samenwerking komen.”

Zuid-Holland-Hebei Week

De ontmoeting tussen vice-gouverneur Xia Yanjun en gedeputeerde Baljeu markeerde tevens de start van de Zuid-Holland-Hebei Week, waarin vertegenwoordigers van Nederlandse en Chinese overheden en bedrijven elkaar ontmoeten en kennis en informatie uitwisselen.

Ook zijn tussen de provincie Hebei en Zuid-Holland afspraken gemaakt over het opstellen van een gezamenlijk jaarplan waarin concrete samenwerkingsprojecten worden opgenomen.

De Zuid-Holland-Hebei Week is – uiteraard als gevolg van de coronapandemie – de eerste digitale missie tijdens de ruim 15 jaar durende relatie tussen Zuid-Holland en Hebei. Na enkele jaren van steeds intensievere samenwerking tekenden beide provincies in 2007 een vriendschapsverdrag. Bij zakendoen in China is contact op overheidsniveau cruciaal. De provincie Zuid-Holland legt en onderhoudt die contacten op verzoek van het Zuid-Hollandse bedrijfsleven.

Tijdens de Zuid-Holland-Hebei Week wordt gesproken over het belang van wederzijdse investeringen in Hebei en Zuid-Holland. Ook staat de ‘upgrading’ van de glastuinbouw in Hebei op het programma. Een belangrijk thema zijn de gevolgen van de klimaatverandering voor de ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur van de stad. Al deze onderwerpen komen tijdens webinars aan de orde. Als laatste onderdeel van de Zuid-Holland-Hebei Week staat een digitale ontmoeting op het programma tussen gouverneur Xu Qin van Hebei en commissaris van de Koning Jaap Smit.


Een foto van de digitale sessie van Jeannette Baljeu, gezien vanuit Hebei