Advies ‘Meer dan zon en wind alleen’ over ruimte, landschap en de regionale energie strategie

Gepubliceerd op 16 november 2021


Onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Noël van Dooren heeft advies uitgebracht aan de provincie met als titel ‘Meer dan zon en wind alleen’. Daarin gaat hij in op de vraag hoe ruimtelijke en landschappelijke onderwerpen geborgd kunnen worden in het proces van de regionale energie strategieën (RES 1.0).

Gedeputeerde Staten hebben het advies aangeboden aan Provinciale Staten en zullen later komen met een inhoudelijke reactie. Tevens wordt het advies gebruikt bij de uitwerking van de module energie van het omgevingsbeleid. Het advies is te zien op de pagina van de PARK.

De PARK is een onafhankelijk adviseur die gevraagd en ongevraagd advies geeft over landschap en leefomgeving bij ruimtelijke ontwikkelingen op regionale en provinciale schaal. In ‘Meer dan zon en wind alleen’ komt Van Dooren met 5 adviezen aan de provincie.