Ruim €56 miljoen voor beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 3 november 2021


Gedeputeerde staten stellen ruim €56 miljoen beschikbaar voor het beheren en ontwikkelen van natuur en landschap in Zuid-Holland.

Op 5 oktober hebben gedeputeerde staten de wijziging van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en die van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 vastgesteld.

Met de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 kunnen subsidies verstrekt worden aan grondeigenaren en erfpachters om een natuurterrein te beheren in Zuid-Holland.

Daarnaast kunnen gedeputeerde staten met de  Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 subsidies verstrekken aan grondeigenaars of erfpachters in Zuid-Holland om landbouwgrond om te zetten in natuurterrein of om de kwaliteit van bestaand natuurterrein verder te ontwikkelen en verhogen.

Daarnaast hebben gedeputeerde staten een wijziging van het openstellingsbesluit 2021 en een nieuw openstellingsbesluit voor 2022 vastgesteld. Er zijn voor de nieuwe openstellingen nieuwe deelplafonds vastgesteld van in totaal ruim €56 miljoen. Dit bestaat uit natuurbeheer €1.680.000, agrarisch natuurbeheer €1 miljoen en kwaliteitsimpulsen en natuurontwikkeling €55 miljoen.

Het openstellingsbesluit van 2021 is gewijzigd, omdat de beheervergoeding voor natuur is verhoogd van 75% naar 84%.


Meer informatie