Webinar over discriminatie op de woningmarkt

Gepubliceerd op 9 november 2021


Door de verscherpte coronamaatregelen kunnen we dit webinar helaas niet laten doorgaan. Er zouden te veel mensen tegelijk voor in de studio moeten zijn. Dat vinden we niet verantwoord. Het is nog niet bekend wanneer het webinar wel door kan gaan.

-----------------

Luister, kijk en doe mee tijdens het Plein1-webinar op 18 november van 13.00-14.30 uur, over discriminatie op de woningmarkt.

Onderzoek

De provincie Zuid-Holland wil een passend woningaanbod voor starters, gezinnen, ouderen, doorstromers, studenten, arbeidsmigranten en statushouders. Voor iedereen dus. Om dat te bereiken, moeten mensen in gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden. Regelmatig wordt er echter gediscrimineerd op grond van irrelevante persoonlijke kenmerken. RIGO Research en Advies heeft onderzoek gedaan naar de omvang, verklaringen en trends van discriminatie op de woningmarkt.

Plein1

Plein1 verzorgt bijeenkomsten om de resultaten van onderzoeken te delen en te bespreken hoe beleidsmakers en partners in het veld de conclusies een plaats kunnen geven in (nieuw) beleid. Plein1 en de onderzoeksagenda zijn onderdelen van Kennis Zuid-Holland, het netwerk van strategische kennisprojecten binnen de provincie die elkaar aanvullen en inspireren. Deze teams werken samen aan 1 kennisprogramma van trends, onderzoeken en debat. Kijk voor meer informatie bij Kennis Zuid-Holland - de provincie Zuid-Holland.

Programma en aanmelding

Na de presentaties door RIGO is er een paneldiscussie met verschillende spelers op de woningmarkt. Via de chat kunt u vragen stellen aan onderzoekers en panelleden.

Aanmelden kan via het formulier. Na aanmelding ontvangt u de deelnamelink voor het webinar.