Eurodelta pakt corridors aan

Gepubliceerd op 5 oktober 2018Dwars door Nederland, België en Duitsland lopen belangrijke bundels van infrastructuur voor personenverkeer en goederenvervoer.

Deze 'corridors' moeten de komende jaren worden aangepakt om te voorkomen dat goederenstromen en personenverkeer hopeloos vastlopen. Dan hebben we het over de modaliteiten weg, water, spoor en buisleidingen. De 3 landen hebben besloten om meer data met elkaar te delen. Door de grensoverschrijdende samenwerking ontstaat een duidelijker beeld van de maatregelen die nodig zijn voor een bereikbare toekomst. Van 24 t/m 27 september 2018 werkten data-analisten en domeinspecialisten samen aan deze opgave, tijdens de tweede DataDomeinDagen, georganiseerd door provincie Zuid-Holland.

2 corridors

Het ging in het bijzonder om de corridor van Rotterdam naar het Ruhrgebied en de corridor van Amsterdam/Rotterdam naar de Vlaamse Ruit. Dit gebied staat bekend als de Eurodelta. Medewerkers van provincie Zuid-Holland werkten samen met mensen van het CBS, Rijkswaterstaat, de Vereniging Deltametropool en de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Vlaanderen en Nord-RheinWestfalen. Op 27 september werden in het bijzijn van gedeputeerden Jeannette Baljeu en Floor Vermeulen de resultaten gepresenteerd.

Breintrein

In de Eurodelta wonen ongeveer 40 miljoen inwoners. Kenmerkend zijn de hoogwaardige technologie en de kennisclusters. Tijdens de DataDomeinDagen is onder meer gekeken naar de manier waarop transport het vestigingsklimaat en het kennisklimaat beïnvloedt. Meer specifiek ging het over de 'breintrein'. Als voorbeeld dienden Chinese snelle treinen tussen 113 hoogontwikkelde steden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze treinen een sterk positief effect hebben op de economische ontwikkeling.

Brainport Eindhoven

Vanaf Brussel zijn er goede verbindingen naar het zuiden en vanaf Aken naar het oosten, maar bij brainport Eindhoven is nog ruimte voor verbetering. Hier voelt men het gemis van snelle verbindingen met andere brainports. Eindhoven is een belangrijke hub voor technologische ontwikkelingen en een spin in het kennisweb van de Eurodelta. Menno Menist, directeur van Panteia, pleitte daarom voor een betere internationale samenwerking. Hij constateerde dat landen verschillende definities hanteren en dat systemen niet aansluiten. Naast dagtreinen zijn er meer nachttreinen nodig. En behalve de frequentie moet ook de kwaliteit omhoog, te beginnen met snelle wifi in de treinen.

Belangen op tafel

Volgens Frans Boekema, emeritus hoogleraar regionale economie, moeten we Europees leren denken. Nederlanders moeten af van het Randstad-denken. In plaats daarvan is het tijd voor een Eurodelta-strategie. Simon Hanekroot van Duisport geeft aan dat zij ook graag de samenwerking met Nederland verbeteren. Hij pleit ervoor om de belangen open op tafel te leggen. Dat kost tijd. Er zijn nu eenmaal verschillende invalshoeken vanuit Nederland, Duitsland en Vlaanderen.

Gedeeld beeld

Gedeputeerde Jeannette Baljeu merkte veel enthousiasme bij de deelnemers en vond het mooi dat we samen met onze partners data gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen. "Datagedreven werken moet een cirkel worden waarin we elkaar aanvullen. Het is belangrijk om data openbaar te maken zodat het nuttig gebruikt kan worden en uiteindelijk tot innovaties kan leiden."
Haar collega-gedeputeerde Floor Vermeulen vroeg aandacht voor de juistheid en betrouwbaarheid van data. "Met gezamenlijke standaarden en onderlinge vergelijkbaarheid van data nemen de gebruiksmogelijkheden toe." Erik Verroen van Rijkswaterstaat constateerde dat er een "beter gemeenschappelijk beeld was ontstaan" en "dat we met elkaar bewust onbekwaam waren geworden op het gebied van data over goederenstromen". Dat is een voorwaarde om te leren. Paul Gerretsen van de Vereniging Deltametropool onderstreepte het belang van een gedeeld beeld. De juiste data voeden dan de juiste beeldvorming.

Corridorweek

De resultaten en inzichten van deze DataDomeinDagen vormen input voor de Corridorweek, die van 6 t/m 8 november in Aken en Rotterdam plaatsvindt.


De war room

De 'war room', waar domeinspecialisten en data-analisten samenwerken aan de Corridor.

Volg @zuid_holland op Twitter