Wie maakt van provinciehuis een ‘smart building’?

Gepubliceerd op 4 oktober 2018Wij willen het duurzaamste provinciehuis! Via de EnergyChallenge zoeken we slimme oplossingen voor verlaging energieverbruik en verhoging comfort.

Op naar een ‘smart building’

Zoals ons provinciehuis zijn er in Nederland vele, grote (vaak samengestelde) kantoren(complexen) uit de jaren ’70, ’80, ’90, vaak met complexe installaties en/of met een hoge energierekening. Ze voldoen niet meer aan de wensen van nu en de toekomst. De laatste jaren hebben we al een grote verandering doorgemaakt van gescheiden ruimten naar grotendeels flexplekken, waarbij in één moeite het nodige werk aan o.a. een klimaatbeheersingsinstallatie is verricht.

Met onze EnergyChallenge Smart Building Zuid-Hollandplein1 zetten we de volgende stap om van het Provinciehuis een ‘smart building’ te maken.

€200.000,- voor lager energieverbruik en meer comfort

Vanuit de challenge is in totaal €200.000,- beschikbaar voor metingen/toepassingen die zorgen voor een lager energieverbruik en meer comfort. Dit bedrag is verdeeld over 3 percelen: energieverbruik, comfort of een combinatie van beide onderwerpen.

Slimmere systemen en goed advies

Denk aan centrale (of juist decentrale) energie en comfort-meting. Of juist een meer autonoom en slimmer elektriciteit- en klimaatbeheersingssysteem.

En advies aan onze onderhoudsmensen, maar ook aan de gebruikers van het gebouw. Ook willen we onderzoeken hoe we kunnen bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van de medewerkers. Dit kan variëren van een oplossing om een beschikbare werkplek te vinden tot de mogelijkheid de temperatuur op je eigen werkplek in te kunnen stellen.

Meedoen?

De EnergyChallenge staat open tot 2 november. Voor geïnteresseerde bedrijven is op 11 oktober de mogelijkheid om het gebouw te bezoeken tijdens de schouw.
De volledige uitvraag staat op TenderNed.

Energieagenda Watt anders

In de energieagenda Watt anders committeren we ons als provincie aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs: 80-95% CO2-reductie in 2050 en een CO2-neutrale energievoorziening in de gebouwde omgeving per 2035. Wij willen als provinciale overheid zoveel mogelijk het goede voorbeeld geven en deze ambities ook halen.
Daarom hebben we op 27 september samen met het Rijk en de gemeente Den Haag de GreenCityDeal Den Haag ondertekend, waarin we afspreken om 16 gebouwen (850.000 m² BVO) in centrumgebied Den Haag uiterlijk in 2040 voorzien van volledig duurzame energie.

Provincie als launching customer

Wij willen óns gebouw ook inzetten om kennis en ervaring op te doen over hoe we met minimale ingrepen en terwijl we gewoon doorwerken, toch een transformatie kunnen realiseren. Voor beloftevolle (energie) innovaties willen wij ook optreden als ‘launching customer’ door als podium te fungeren binnen ons netwerk. Daarom mogen de beste inzendingen hun pitch doen bij de Energy Innovation Board Zuid-Holland. Dit is een samenwerkingsverband van Provincie Zuid-Holland met Stedin, TU Delft, Havenbedrijf Rotterdam, Siemens, MRDH, TNO, Vestia, The Green Village en InnovationQuarter. Gezamenlijk identificeren we kansrijke innovaties en helpen deze verder. Ook de Energy Challenge is erop gericht met onze eigen middelen, en die van onze partners, een energie innovatie een kans te bieden. Hopelijk volgen naast deze Smartbuilding ZuidHollandplein1, nog vele andere EnergyChallenges, om zo samen Zuid-Holland dé hotspot voor Energie Innovatie te maken.


Volg @zuid_holland op Twitter