Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort voortgezet

Gepubliceerd op 11 oktober 2019Met de ondertekening van de overeenkomst ‘Gebiedsgericht werken in Waterpoort 2020 - 2023’ besluiten 34 partners uit bedrijfsleven, (semi-)overheid en onderwijs op de grens van West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland tot een voortzetting van de in 2012 gestarte samenwerking in dit gebied.

Het doel van Waterpoort is het stimuleren van de regionale economie van het gebied rond het Volkerak-Zoommeer.

Waterpoort draagt bij aan een duurzame en toekomstbestendige regio. In de komende vier jaar starten projecten die leiden tot een grotere regionale vitaliteit. Zo speelt de samenwerking in op relevante maatschappelijke opgaven en draagt Waterpoort bij aan een aantrekkelijker gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.


Volg @zuid_holland op Twitter