Jij mag het zeggen!

Gepubliceerd op 25 oktober 2019


Want samen maken wij onze provincie elke dag beter. Daarom nodigen wij iedereen van harte uit om met ons in gesprek te gaan over onze gezamenlijke ambities voor Zuid-Holland. Op 5 en 12 november bijvoorbeeld, tijdens ‘Zuid-Holland Ontmoet!’

Inbreng op de ambities uit het coalitieakkoord

Op 4 september zijn als wij als nieuw college geïnstalleerd. De hoofdlijnen van onze ambities zijn terug te vinden in ons coalitieakkoord Elke dag beter. Zuid-Holland. Tijdens de onderhandelingen hebben wij al veel suggesties van inwoners, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven ontvangen. Hier willen we graag een verdiepingsslag op maken door met onze omgeving in gesprek te gaan. De inbreng uit deze gesprekken kunnen wij gebruiken om het coalitieakkoord verder te concretiseren.

Interactief programma

We snappen dat op deze korte termijn agenda’s mogelijk al vol zitten. Daarom is er de keuze tussen twee bijeenkomsten op verschillende tijdstippen en goed bereikbare locaties. De eerste bijeenkomst is op dinsdagavond 5 november (18.00 uur, Madurodam te Den Haag) en de andere vindt plaats op dinsdagmiddag 12 november (14.00 uur, Maassilo te Rotterdam).

Er is een middag- en avondprogramma en er worden per bijeenkomst 6 interactieve dialogen gehouden. Per bijeenkomst kunnen deelnemers aan 2 van deze sessies deelnemen. Wanneer er geen tijd of plaats is voor een vraag of inbreng tijdens een dialoog, is er nog de mogelijkheid om individueel het gesprek aan te gaan op de themamarkt.

De onderwerpen van de dialogen zijn gelijk aan de hoofdstukken van het coalitieakkoord:

  • Bereikbaar Zuid-Holland
  • Schone energie voor iedereen
  • Een concurrerend Zuid-Holland
  • Versterken natuur in Zuid-Holland
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Alle inbreng wordt op prijs gesteld. Wij hopen dan ook op een goede opkomst. Aanmelden voor Zuid-Holland Ontmoet! kan via het registratieformulier.

Verhinderd? Zorg dat jouw inbreng niet verloren gaat!

Mocht Zuid-Holland Ontmoet! niet meer in de agenda passen, dan is er ook nog de mogelijkheid om suggesties per mail en/of telefoon aan ons door te geven. Het liefst wel vóór vrijdag 15 november, zodat we deze input mee kunnen nemen in onze plannen voor het komende jaar.  

Alvast veel dank en hopelijk tot 5 of 12 november,

College Gedeputeerde Staten provincie Zuid Holland