Leidschendamse sluis prachtig verlicht

Gepubliceerd op 29 oktober 2019De Leidschendamse Sluis wordt sinds kort in de avonduren prachtig aangelicht. Bezoekers genieten nu ook bij donker van dit prachtige beschermde dorpsgezicht.

Het historische Leidschendamse sluizencomplex is sinds kort in de avonduren prachtig verlicht. Nu de dagen korter worden kan men in het levendige uitgaanscentrum nog langer genieten van dit unieke schouwspel. Het licht werd op 28 oktober 2019 ontstoken door Willy de Zoete, gedeputeerde van Zuid-Holland voor Cultuur en Erfgoed samen met Astrid van Eekelen, wethouder van Leidschendam-Voorburg.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Onze trekvaarten staan al vanaf de 16e en 17e eeuw symbool voor innovatieve en economische kracht en samenwerking tussen de steden in de Verenigde Provinciën. Ook nu we elke dag samenwerken aan een beter Zuid-Holland zijn initiatieven als ‘Licht op de sluis’ mooie voorbeelden. Zij laten zien hoe men heden en verleden kan verbinden met wonen, werken en recreëren in het Zuid-Holland van nu en morgen.”

Licht op de Sluis

De Stichting Licht op de Sluis heeft het initiatief genomen om dit beschermd Leidschendamse dorpsgezicht te verfraaien. De sluis en het gebied eromheen zijn recent door de provincie, in samenwerking met de gemeente, grootschalig gerenoveerd. Onlangs hebben wij hiermee de 3e prijs gewonnen in de Sluizen restauratieprijs 2019. De waardering ging uit naar de wijze waarop de sluis is gerestaureerd en geautomatiseerd, mét behoud van het authentieke aangezicht.

11 Lichtprojectoren brengen op 15 verschillende locaties ruim 20 objecten en gevels in het historische sluisgebied van Leidschendam in beeld. Vanuit het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2016 heeft de provincie Zuid-Holland 95.000 euro bijgedragen aan het project ‘Licht op de Sluis’.

Intercity van de Gouden Eeuw

Het sluisgebied van Leidschendam vormt een belangrijk knooppunt in de erfgoedlijn Trekvaarten. Een plek bij uitstek om de trekvaartenhistorie beleefbaar te maken. De Erfgoedlijn Trekvaarten gaat over de ‘Intercity van de Gouden eeuw'. Het vertelt het verhaal van de door de mens gegraven waterverbindingen met hun trekschuiten- en jaagpadenstructuur tussen de opkomende Hollandse steden vanaf de 16e en 17e eeuw. Het bestaat uit de vaarwegen Haarlemmertrekvaart, Vliet, Schie en de Delflandse trekvaart. De focus lag indertijd op het (massa)vervoer van handelsgoederen en passagiers van en via de oude Hollandse steden over water.

Sinds de vroege middeleeuwen speelt de ‘Leidsche Dam’ een belangrijke rol in het waterbeheer tussen de Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland.

Romeinse Limes

De loop van de Vliet, die door het sluizencomplex stroomt, kent een lange geschiedenis die start met het Kanaal van Corbulo, onderdeel van de Romeinse Limes in Nederland. Eind september 2019 hebben de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland het Limes-nominatiedossier aangeboden aan de minister, in de hoop dat dit uiteindelijk zal leiden tot toetreding van de neo-germaanse Limes tot de UNESCO werelderfgoedlijst.

Beleef de historie

Door de historische vaarwegen op de kaart te zetten en het verhaal ervan te vertellen, geeft de provincie Zuid-Holland een inkijkje in ons rijke verleden. Zo kan iedereen het beleven en ervan genieten. Bovendien biedt het kansen voor de lokale economie, recreatie en (water)toerisme.


Volg @zuid_holland op Twitter