Provincie Zuid-Holland tekent samen met 7 collega’s voor duurzame energie

Gepubliceerd op 31 oktober 2019


De provincie gebruikt vanaf 1 januari 2020, net zoals haar 7 collega provincies, uitsluitend duurzame energie. Als gevolg van de nieuwe aanbestedingswet krijgen zij hun energie niet meer via het Rijk en zijn de provincies nu zelf verantwoordelijk voor de inkoop hiervan. Op donderdag 31 oktober hebben 8 provincies in Haarlem een belangrijke stap dichter bij de afspraken uit het klimaatakkoord gezet door de eerste collectief opgestelde duurzame energiecontracten te tekenen. Namens GS van Zuid-Holland tekende Gedeputeerde Willy de Zoete.

Ondanks een tekort aan duurzame energie is op de energiemarkt brede interesse getoond in de aanbestedingen door de 8 provincies. Dit heeft erin geresulteerd dat per 1 januari 2020 7 provincies zijn voorzien van groen gas en 8 provincies van duurzame elektriciteit. Hiermee leveren wij als provincie door onze wijze van inkoop een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, op basis van 0% inzet van fossiele brandstoffen. De duurzame energie wordt gebruikt voor provinciale gebouwen en provinciale infrastructuur, zoals openbare verlichting, bruggen, tunnels en gemalen.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Zuid-Holland kan profiteren van schone energie. Daarom ondersteunen we inwoners, woningcorporaties, gemeenten en bedrijven die samen willen investeren in energiebesparing of het opwekken van duurzame energie. Samen kom je verder. We zijn blij dat we dat met deze samenwerking tussen 8 provincies ook zelf laten zien. Dankzij dit project kunnen we al in 2020 helemaal overstappen op groene energie. Zo leveren we een maximale bijdrage aan schone lucht en leefkwaliteit in Zuid-Holland.”

Ambities

Met de huidige contracten zetten de 8 provincies een eerste stap, maar de ambities zijn groter. Deze kortlopende contracten (5 jaar) zijn het begin. Toekomstige contracten kunnen nog duurzamer en slimmer, dus dat is de volgende stap. Daarnaast borgen de provincies de opgedane kennis en delen die graag met elkaar en andere overheidsorganisaties. Elke dag beter. Nu en in de toekomst.