Start verbreding fietspad Wervenkampweg

Gepubliceerd op 21 oktober 2019Het fietspad aan de Wervenkampweg in de gemeente Molenlanden wordt in beide richtingen 2,5 meter breed. Zo kunnen fietsers en bromfietsers elkaar gemakkelijker passeren. Hiermee wil de provincie Zuid-Holland de bushalte Bleskensgraaf aan de N214 beter bereikbaar maken voor inwoners uit Bleskensgraaf. Aannemer Mourik is vandaag begonnen met de werkzaamheden. De verbreding is naar verwachting eind december gereed.

Speciale verlichting

Opmerkelijk: bij de kruising met de Kweldamweg wordt vleermuisvriendelijke verlichting geplaatst. Vleermuizen zijn zeer gevoelig voor licht en kunnen mogelijk verblind raken door het licht waar lantaarns normaalgesproken mee uitgevoerd zijn. Lichtvervuiling boven de mast en buiten de te verlichten weg wordt met deze speciale verlichting voorkomen. Na de afronding van de werkzaamheden neemt Waterschap Rivierenland het beheer en onderhoud van de Wervenkampweg op zich.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden blijft de Wervenkampweg goed toegankelijk voor nood- en hulpdiensten, fietsers en automobilisten. Er wordt zo veel als mogelijk buiten de spitsuren gewerkt. Fietsers worden via gele borden naar het fietspad aan de andere weghelft geleid. Voor automobilisten wordt de snelheid verlaagd naar 50 kilometer per uur en wordt er gebruikgemaakt van een tijdelijk verkeerslicht. Bromfietsers worden tijdens de werkzaamheden over de rijbaan geleid. Aan het begin van de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Hoogwaardig openbaar vervoer in de regio

Om Zuid-Holland goed bereikbaar te houden wordt ingezet op hoogwaardig openbaar vervoer. Dat betekent snelle en betrouwbare busverbindingen, die minimaal 2 keer per uur rijden. Om snelle busverbindingen te bieden halteert de bus waar mogelijk op N-wegen in plaats van in dorpskernen. Om de totale reis van deur tot deur voor de reiziger zo soepel mogelijk te maken verbetert de provincie nu ook de voorzieningen van dorpskernen naar bushaltes.

Bij vragen over de verbreding van het fietspad kan gemaild worden naar: .


Volg @zuid_holland op Twitter