Unieke natte natuur van de Korendijkse slikken in ere hersteld

Gepubliceerd op 24 oktober 2019


Natuurgebied de Korendijkse Slikken is weer open voor bezoekers. De afgelopen maanden zijn de laatste verbeteringen aangebracht voor de natuur in en rond het Haringvliet.

De Korendijkse Slikken maken deel uit van het Natura 2000-gebied Haringvliet. Sinds de afsluiting van het gebied door de Haringvlietdam is de natuur steeds droger geworden en zijn veel oorspronkelijke planten en dieren verdwenen. Vanuit het Droomfonds Haringvliet deed zich een kans voor om het gebied een flinke impuls te geven en de unieke deltanatuur weer in ere te herstellen. Nadat het gebied eind september open ging voor bezoekers, was op woensdag 23 oktober 2019 de feestelijke opening.

Voor de natuur én voor de bezoeker

Om de kenmerkende natuur te behouden en te versterken was het nodig om het gebied nog meer in contact te laten komen met water, en zo de natuur weer te vernatten. Een financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland maakte aanvullende maatregelen mogelijk. Daardoor kon 5,5 hectare grond extra worden afgegraven en verlaagd, waardoor deze onderdeel is geworden van de intergetijdezone.

Om het water vast te houden in het gebied is er een stuw geplaatst in een kreek waar het water van het Haringvliet binnenkomt. De oude krekenstructuur is weer open gemaakt, zodat het water beter door en over de riet- en graslanden kan stromen. Dit alles met als doel het gebied langer nat te houden wat goed is voor de typische flora en fauna van de deltanatuur, zoals voor planten als slijkgroen en zeegroene rus en vogels als de grutto en de bruine kiekendief. Maar ook de zeldzame noordse woelmuis profiteert hiervan.

Daarnaast kunnen bezoekers het gebied nu nog beter beleven. Met een mooie kijkhut met breed zicht op de slikkige oevers en een kijkterp vanwaar je schitterend uitzicht hebt op het Spui en het Haringvliet. De verbinding met het water beleef je ook vanaf het verhoogde wandelpad. Daarnaast is de openstelling van het gebied uitgebreid en kun je hier van 15 juli tot en met 15 maart wandelen en vogels kijken. Om rust te garanderen tijdens het broedseizoen voor de bruine kiekendief is het gebied in de overige maanden gesloten. Het rondje Pit, ook bereikbaar vanaf de parkeerplaats van de Leenherengorzenpolder (Westdijk 16 in Goudswaard) is wel jaarrond open.

Naar een dynamische delta

Sinds begin dit jaar gaan de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier, nadat het gebied 47 jaar afgesloten is geweest. Een belangrijke stap voor het herstel van de natuur rondom het Haringvliet. In het Droomfondsproject Haringvliet werken 6 organisaties samen met partners in de regio aan het herstel van de ooit zo unieke deltanatuur van het Haringvliet: Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds.

Daarnaast kreeg de vernieuwing van de Korendijkse Slikken een belangrijke financiële impuls van de provincie Zuid-Holland en de Nationale Postcode Loterij. Verder kreeg de vernieuwing van de Korendijkse slikken een belangrijke financiële impuls van de provincie Zuid-Holland via de landschapstafel Haringvliet.

Rob ter Horst, van de provincie Zuid-Holland: "Ik ben blij met deze verbeteringen voor natuur en recreatie op de Korendijkse Slikken. Samen met de onlangs afgeronde projecten als Spuimonding-Oost, Vogeleiland Bliek en de Zuiderdiepgorzen betekenen die een mooie kwaliteitsimpuls voor onze Deltanatuur en het Natura 2000-gebied Haringvliet."


Foto van links naar rechts: Gerard Ouweneel (vrijwilliger Natuurmonumenten en was al betrokken bij het gebied nog voor de afsluiting van de Haringvlietdam), Ralf Joosse (gebiedsmanager beheereenheid Zuid-Hollandse Eilanden Natuurmonumenten), Gert Huijzers (vrijwilliger Natuurmonumenten, vogel- en gebiedskenner en nauw betrokken bij de vernieuwing van het gebied) en wethouder Paul Bogaard (recreatie en natuur) van de gemeente Hoeksche Waard.