Verklaring Rijk en provincies over de stikstofaanpak

Gepubliceerd op 17 oktober 2019


Rijk en provincies hebben op 17 oktober 2019 een goed en constructief gesprek gevoerd over de stikstofaanpak. Rijk en provincies werken gezamenlijk, vanuit de eigen verantwoordelijkheden, aan een integrale stikstofaanpak, waarmee we de natuur in Nederland beter beschermen en tegelijkertijd ruimte scheppen voor economische en maatschappelijke initiatieven.

Rijk en provincies vinden het van het grootste belang dat de vergunningverlening voor alle sectoren op gang is gekomen of komt.

Stikstofdepositie

Uitgangspunten zijn de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.

Gesprek

Provincies en het Rijk zullen uiterlijk 1 december 2019 hierover nadere duidelijkheid geven. Overigens is het van belang dat de gezamenlijke overheden met alle sectoren het gesprek aangaan.