Digitale Scheurkalender Burgerschap laat leerlingen elkaar beter respecteren

Gepubliceerd op 28 oktober 2020


Cultuur en burgerschap zijn gecombineerd in een nieuwe Digitale Scheurkalender voor middelbare scholen. 27 oktober 2020 is de scheurkalender gelanceerd.

Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben een serie digitale lessen ontwikkeld voor het digibord op middelbare scholen over onder meer diversiteit, solidariteit en vrijheid van meningsuiting. Het doel van deze Digitale Scheurkalender Burgerschap is dat kinderen leren respect te hebben voor elkaar, de democratie, de rechtstaat en vrijheden van anderen.

De Digitale Scheurkalender werd dinsdag 27 oktober feestelijk gelanceerd in het Filmhuis in Den Haag door de Zuid-Hollandse gedeputeerden Willy de Zoete en Floor Vermeulen. Zij deden dat samen met de leerlingen Sennah en Naomi van het Wellant College in Ottoland. Directeuren Aukje Bolle van het Kunstgebouw en Mariëlle Hendriks van het Erfgoedhuis Zuid-Holland leidden de totstandkoming van deze interactieve onderwijsmethode in.

Op het raakvlak van cultuur en burgerschap

Het je kunnen verplaatsen in een ander is bij goed burgerschap belangrijk. Zo worden in de digitale scheurkalender bijvoorbeeld reclames uit de jaren 70 gebruikt voor een les over de vrijheid van meningsuiting en worden posters van ‘nozems’, ‘gabbers’, ‘punkers’ en ‘hippies’ in een les over identiteit gebruikt. Deze onderwijsmethode is ontwikkeld voor de lagere klassen in het vmbo, maar is ook te gebruiken voor de havo en het vwo.

Vakoverstijgend inzetbaar

De Digitale Scheurkalender Burgerschap leidt ieder onderwerp in met een kunstwerk en bekijkt het vanuit historische feiten. Vooralsnog zijn er 8 lessen, die per stuk ongeveer een kwartier duren. Omdat de lessen goed aansluiten bij de vakken culturele en kunstzinnige vorming, geschiedenis en maatschappijleer is het goed mogelijk om ze ook voor andere vakken in te zetten. Het lesmateriaal is ontwikkeld in samenwerking met vmbo-docenten, zodat het goed aansluit op de dagelijkse lespraktijk.

“Made in Zuid-Holland”, bruikbaar in heel Nederland

De Digitale Scheurkalender Burgerschap is een project van Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland. Kunstgebouw zet zich in voor cultuureducatie en cultuurparticipatie in Zuid-Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland maakt zich hard voor het behouden, benutten en beleven van het cultureel erfgoed in onze provincie. Hoewel beide organisaties Zuid-Holland als voornaamste werkgebied hebben, is de Digitale Scheurkalender Burgerschap ook door scholen in heel Nederland gratis te gebruiken.

De realisatie van deze onderwijstool is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, het VSB-fonds en de provincie Zuid-Holland.

Heeft u vragen of opmerkingen over de Digitale Scheurkalender burgerschap, dan kunt u mailen naar pr@kunstgebouw.nl.

Meer informatie vindt u op de website DigitaleScheurkalender met het wachtwoord 'burgerschap'.