Erfgoeddealproject klimaatbestendige Kastelen en Landgoederen gehonoreerd

Gepubliceerd op 7 oktober 2020De provincies Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht gaan een monitor ontwikkelen om de effecten van droogte en wateroverlast op historisch erfgoed te monitoren. Daarnaast ontwikkelen ze proeftuinen om oplossingen te testen. Dat doen ze samen met de stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen in het kader van de ‘Erfgoed Deal’.

Erfgoed en klimaatadaptatie

Erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp in een duurzamer Nederland. Dat is wat Rijk, gemeenten en provincies, waaronder de provincie Zuid-Holland en maatschappelijke organisaties realiseren in de Erfgoed Deal. Gisteren kregen 6 nieuwe projecten te horen dat zij worden toegevoegd aan de groeiende lijst van deelnemers. Aan één daarvan draagt ook Zuid-Holland inhoudelijk en financieel bij: het opzetten van een monitoring van droogte en wateroverlast op landgoederen.

Erfgoed Deal

De Erfgoed Deal zoekt naar aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen. In het thema Klimaatadaptatie is het project ‘Klimaatbestendige Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen’, een gezamenlijk initiatief van de provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL), gehonoreerd. Ook de gemeente Zeist, het Utrechts Landschap en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden doen mee aan het project.

In het project Klimaatbestendige Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen worden verschillende buitenplaatsen en landgoederen in kaart gebracht rondom het actuele thema van verdroging en wateroverlast. Er wordt door de 3 deelnemende provincies een monitor ontwikkeld. Deze biedt inzicht in trends en ontwikkelingen voor eigenaren/beheerders, waterschappen en beleidsmakers. Op 150 plekken wordt gemonitord wat droogte voor effect heeft en komen er concrete maatregelen om het waterbeheer in verschillende landgoedzones te verbeteren, bijvoorbeeld door verhoging van het grondwaterpeil en herstel van oude waterlopen. Daarnaast richten de 2 andere deelnemende provincies, waar dit probleem al langer speelt en omvangrijker is, een aantal provinciale proeftuinen in, die moeten leiden tot voorstellen voor verdere klimaatplannen. Hier staat het ophalen en ontwikkelen van kennis en ervaringen centraal. Bijzonder aan dit project, en daarom hoog gehonoreerd, is dat zoveel partijen hieraan meewerken en het project financieel ondersteunen: de vele buitenplaatsen, provincies, gemeenten en andere overheidsorganisaties.

Zuid-Holland ondersteunt de landgoederen in de erfgoedlijn Landgoederenzone.