Kabinetsmaatregelen stikstof scheppen ruimte, maar de puzzel is nog niet gelegd

Gepubliceerd op 19 oktober 2020Het kabinet neemt een fors pakket aan maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te versterken. De aanpak van het kabinet levert echter nog te weinig stikstofvermindering op, stellen de provincies in een gezamenlijke reactie.

Woningbouwopgave

Het wetsvoorstel is een belangrijke mijlpaal, stelt het Interprovinciaal Overleg (IPO) namens de provincies. Ook de gedeeltelijke vrijstelling voor de bouw is hard nodig om de woningbouwopgave mede mogelijk te maken. Zuid-Holland heeft een urgente woningbouwopgave en dit onderdeel van het wetsvoorstel kan in onze provincie dan ook ruimte bieden om ‘een deel van de puzzel te leggen’.

Te weinig stikstofvermindering

In een sterke natuur ligt de oplossing van het stikstofprobleem: een sterke natuur zorgt voor minder knelpunten bij het verlenen van nieuwe vergunningen. Dit is een zaak van lange adem, want de natuur heeft hersteltijd nodig. Hoewel het gaat om een forse investering, levert de aanpak van het kabinet nog te weinig stikstofvermindering op en daarmee te weinig ruimte voor natuurherstel en te weinig ruimte voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen, die provincies in hun rol als bevoegd gezag voor vergunningen nodig hebben. Dat is juist in deze coronaperiode hard nodig.

Lees de volledige reactie op de site van het Interprovinciaal Overleg.


Nieuwbouw Lansingerland; nieuwbouwproject Klapwijkse Pier in Berkel en Rodenrijs

Meer informatie