Nieuwste inzichten verwerkt in AERIUS

Gepubliceerd op 19 oktober 2020


Een nieuwe versie van AERIUS, het landelijke systeem om de neerslag van stikstof te bepalen, is vanaf 15 oktober 2020 beschikbaar. AERIUS wordt regelmatig geactualiseerd. In AERIUS 2020 zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten en actuele gegevens verwerkt.

Het RIVM gebruikt AERIUS om de neerslag van stikstof te monitoren in heel Nederland. Daarnaast is er een apart onderdeel in AERIUS voor de vergunningverlening. Dit onderdeel, AERIUS Calculator, wordt gebruikt door overheden om de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan (stikstofdepositie) op Natura 2000-gebieden te berekenen. Overheden gebruiken AERIUS Calculator als instrument voor vergunningverlening.

Jaarlijkse actualisatie

AERIUS wordt ieder jaar geactualiseerd om nieuwe wetenschappelijke inzichten in AERIUS Calculator te verwerken. Ook zijn de gegevens over de stikstofgevoelige natuur geactualiseerd, zoals de habitatkaarten van de provincies. Het RIVM gebruikt daarbij informatie van kennisinstituten als het Planbureau voor de Leefomgeving, CBS, TNO en het onderzoeksbureau van Universiteit Wageningen, eigen gegevens en de natuurgegevens van de voortouwnemers van de Natura 2000-gebieden.

Gevolgen toestemmingsverlening

Initiatiefnemers kunnen na de actualisatie andere uitkomsten van de berekeningen krijgen met deze nieuwe versie van Calculator. Als het bevoegd gezag (provincie of ministerie) vóór 15 oktober nog geen definitief toestemmingsbesluit heeft genomen, moet de berekening opnieuw uitgevoerd worden met de nieuwe versie.


Meer informatie

Meer informatie vindt u op AERIUS.nl.

Voor vragen kunt u terecht bij de Helpdesk Stikstof en Natura 2000.