Provincie aan de slag voor een Gezond en Veilig Zuid-Holland

Gepubliceerd op 16 oktober 2020


Gedeputeerde Staten maken werk van een gezonder en veiliger Zuid-Holland. Daarvoor hebben ze een startnotitie opgesteld, die zij eind 2020 met Provinciale Staten bespreken. De aanpak richt zich op het beschermen en bevorderen van gezondheid. Daarmee verstevigt de provincie haar inzet voor een gezonde en veilige leefomgeving.

De provincie doet al veel om de leefomgeving van inwoners gezonder en veiliger te maken. Onder meer via taken op het gebied van lucht- en bodemkwaliteit, gevaarlijke stoffen en geluid. Ook werkt de provincie aan oplossingen voor toenemende hitte en regenval. Maar ook andere onderwerpen waarmee de provincie zich bezighoudt, bieden kansen om gezond- en veiligheid een plek te geven. Denk aan aanleg van natuur in de buurt van de stad. Of aan groen op bedrijventerreinen en inrichting van woonwijken, zodat mensen worden uitgenodigd te bewegen.

Aansluiten bij initiatieven

In Zuid-Holland zijn al diverse partijen bezig met deze vraagstukken, bijvoorbeeld gemeenten, organisaties als de GGD, bedrijven, kennisinstellingen. Bij de aanpak willen GS dan ook zoveel mogelijk aansluiten bij initiatieven die er al zijn. Ook de aanwezigheid van de topsector Life Science & Health in de provincie zorgt hierbij voor mogelijkheden. Samen met al die partijen kunnen innovaties bijvoorbeeld niet alleen ontwikkeld worden, maar ook worden getest in de praktijk. De provincie kan hierbij een verbindende rol spelen en zorgen dat kennis verder wordt verspreid.

Grootste uitdaging

Basis voor de startnotitie is onder meer een verkenning naar gezondheid in Zuid-Holland, die in 2019 is uitgevoerd. Hieruit bleek dat Zuid-Holland de provincie is met de grootste uitdaging op het terrein van gezondheid. Er wonen veel mensen in de steden, er zijn veel wegen en er is veel industrie. Ook blijken er relatief veel mensen in ongezonde wijken te wonen. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: Wij willen dat inwoners van Zuid-Holland hier prettig kunnen wonen. We doen daar al veel aan en we zien kansen die inzet te versterken door gezondheid en veiligheid bij al onze taken aandacht te geven. Bij het inrichten van wijken, of aanleggen van wegen bijvoorbeeld. Het mooie is dat diverse partijen al hard werken aan het bevorderen van gezondheid. Met de extra inzet van de provincie kunnen die initiatieven verder gebracht worden. Zo maken we samen werk van een gezond en veilig Zuid-Holland.”