Registratie van arbeidsmigranten moet beter

Gepubliceerd op 9 oktober 2020Dat is de belangrijkste conclusie van een onafhankelijk onderzoek dat is overhandigd aan de voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, Emile Roemer. Om gezamenlijk goede afspraken te maken, is het van belang om een duidelijke definitie van arbeidsmigranten te hanteren en helder inzicht te hebben in de aantallen. Daarvoor zou de Wet BRP (Basisregistratie personen) aangepast moeten worden, zodat alle tijdelijke arbeidsmigranten ingeschreven kunnen worden als ingezetene in de gemeente waar ze wonen.

Arbeidsmigranten

Met de registratie komt er meer zicht op de aantallen arbeidsmigranten en de plaats waar ze verblijven. Daarmee wordt duidelijk wat bijvoorbeeld de behoefte is aan huisvesting in een gemeente of regio. Arbeidsmigranten uit de EU komen hier om te werken, om onze economie draaiende te houden, om meer te verdienen dan ze in hun geboorteland kunnen verdienen, om geld te sparen en terug te keren. Een duidelijke definitie van het begrip “arbeidsmigrant” is essentieel om een goed beeld te krijgen van de daadwerkelijke aantallen in Zuid-Holland. In dit rapport van PBLQ is een werkbare definitie geformuleerd.

Onderzoek

Over wie hebben we het en waar wonen ze en over hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Daarover is in 2018 door de provincie Zuid-Holland i.s.m. de gemeenten Westland, Den Haag, Rotterdam, en de ministeries van BZK en SZW een onderzoek gestart, waarvan de resultaten nu voorliggen. Belangrijkste conclusie is dat er nationaal ingezet moet worden op een betere registratie, waarbij het woonadres van de arbeidsmigranten expliciet vermeld moet worden. Daarmee houden alle betrokken instanties overzicht en kan beleid geformuleerd worden, waarbij arbeidsuitbuiting voorkomen kan worden. Het is nu zaak om de problematiek als overheden gezamenlijk op te pakken: landelijk als het gaat om de registratie en regionaal als het gaat om de zorg voor bijvoorbeeld goede huisvesting. De problematiek van arbeidsmigranten houdt zich namelijk niet aan gemeentegrenzen.