Zuid-Holland legt laatste hand aan voorstellen Nationaal Groeifonds

Gepubliceerd op 8 oktober 2020Bestuurlijke partners, bedrijfsleven en kennisinstellingen in Zuid-Holland werken mee aan de voorstellen voor de eerste ronde van investeringen uit het Nationaal Groeifonds. Hieraan wordt de komende weken de laatste hand gelegd. Dat schrijft commissaris van de Koning, Jaap Smit, aan Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De brief van Smit is gedeeld met bestuurlijke partners en regio’s in Zuid-Holland. De commissaris leidt een bestuurlijke kerngroep van gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland. Zij legden voor de zomer de basis voor de Groeiagenda Light waarin de ambities voor deze provincie zijn vastgelegd. De Groeiagenda onderbouwt de stelling dat investeren in Zuid-Holland substantieel bijdraagt aan het verdienvermogen van heel Nederland.

Bij de eerste investeringsronde van het Groeifonds is €4 miljard beschikbaar. De commissaris schrijft dat op 4 thema’s zal worden ingeschreven: energietransitie, de medische sector, kunstmatige intelligentie en metropolitaan openbaar vervoer. Voor volgende inschrijfrondes kunnen ook andere voorstellen worden aangedragen die passen binnen de Groeiagenda. Het voornemen is om de uitgewerkte Groeiagenda voor het einde van 2020 af te ronden en begin 2021 te lanceren.

In zijn brief spreekt de commissaris zijn trots uit over het feit dat bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zich weten te verenigen om Zuid-Holland duurzaam te versterken: “De Zuidelijke Randstad heeft een grote en lovenswaardige stap gezet met de gezamenlijkheid - van publiek en privaat - die bij het opstellen van een regionale Groeiagenda is ontwikkeld. Met de regionale Groeiagenda hebben we in deze regio een stevige basis voor voorstellen richting het Nationaal Groeifonds.”