€4,4 miljoen subsidie voor innoverende mkb-bedrijven

Gepubliceerd op 14 oktober 2021


De provincie Zuid-Holland stelt €4,4 miljoen subsidie beschikbaar aan 220 innoverende mkb-bedrijven uit Zuid-Holland. Zij hebben een subsidie ontvangen voor een zogeheten Haalbaarheidsproject.

Daarmee stelt de provincie het innoverend mkb in staat hun oplossingen voor maatschappelijke thema's als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg verder te brengen. Het geld komt beschikbaar via de regeling mkb-innovatiestimulering topsectoren (MIT), een subsidie waarmee de provincie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het innovatief mkb in de regio willen stimuleren. Dat geeft niet alleen een impuls aan deze bedrijven, maar ook aan de economische kracht van en uiteindelijk de werkgelegenheid in de regio.

MIT-subsidie Haalbaarheidsprojecten

Bij een haalbaarheidsproject gaat het om ondersteuning van mkb’ers die de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart willen brengen. Zo heeft mkb-er Hello247 recent een MIT-subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een applicatie voor het ondersteunen van mantelzorgers. Hun ouders kunnen daardoor langer en gezonder thuis wonen waardoor zorginstellingen worden ontlast.

Gedeputeerde Willy de Zoete (Economie en mkb): “Dankzij de MIT-subsidies van de provincie Zuid-Holland kunnen bedrijven beter samenwerken en hoogwaardige kennis en kunde delen om baanbrekende innovaties mogelijk te maken. Daarmee zijn ze elke dag beter in staat om innovaties verder te brengen en zo een bijdrage te leveren aan de toekomst van innovatief werk en werkgelegenheid en een betere samenleving in Zuid-Holland en Nederland.”

Werkbezoek R&D samenwerkingsproject

Gedeputeerde de Zoete bracht samen met gedeputeerde Meindert Stolk een werkbezoek aan het MIT-project ‘Smart Harvest & Information System’ bij Rozenkwekerij Porta Nova in Waddinxveen. Zij hebben samen met Gearbox Innovations, Van Veen Gerbera en Colours of Nature in 2020 een MIT R&D subsidie van €350.000,- ontvangen voor hun slimme oogstsysteem. Dit systeem volgt de groei en ontwikkeling van bloemen van aanleg tot oogst en wijst oogstrijpe bloemen aan op basis van slimme technologie. Dit verhoogt de oogstkwaliteit en efficiëntie en biedt kwekers de mogelijkheid ook onervaren oogstpersoneel in te zetten. Dit project past in de digitaliseringsambitie van Greenport West-Holland.

Gedeputeerde Stolk (Economie en Innovatie, Tuinbouw): “De tuinbouwsector is enorm innovatief, dat zien we ook hier bij Porta Nova. Dankzij goede samenwerking worden hier in Zuid-Holland innovaties ontwikkeld die de wereld over gaan. Het zorgt voor een sterke sector die belangrijk is voor onze economie en die een bijdrage levert aan grote vraagstukken als voedselvoorziening en vergroening. De kennis die we hier opdoen, helpt ook andere ondernemers, onderzoekers en sectoren weer verder. Daar zijn we trots op en dat ondersteunen we als provincie dan ook graag.”

MIT aanvragen

In 2022 is er weer de mogelijkheid voor Zuid-Hollandse mkb-ondernemers om subsidie voor een MIT Haalbaarheidsproject (maximaal €20.000,-) of een MIT R&D samenwerkingsproject (maximaal €350.000,-) aan te vragen. In totaal is er in 2022 €14 miljoen beschikbaar.

Voor vragen over deze subsidieregeling en voor het indienen kunnen ondernemers terecht bij het Contact Centrum en het e-loket van de provincie Zuid-Holland. Zie voor meer info www.zuid-holland.nl/mitzh.

Achtergrond

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de provincies samen om nationale en regionale regelingen voor het stimuleren van innovatie te harmoniseren en onderling te verbinden. De regeling mkb-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) is voortgekomen uit deze samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter heeft een belangrijke rol bij de toeleiding van de R&D-samenwerkingsprojecten. Voor de begeleiding bij het indienen van een aanvraag voor een R&D samenwerkingsproject kunt u bij een Business Developer van hen terecht.