Investeer in lopen

Gepubliceerd op 7 oktober 2021


‘Investeer in lopen’, dat is kortweg het pleidooi van gedeputeerde Anne Koning tijdens het nationaal Voetgangerscongres op 7 oktober in Den Haag. Want lopen is zowel fysiek, sociaal, economisch, ruimtelijk als ecologisch de meest duurzame wijze van vervoer. Lopen is schoon en stil, vraagt de minste ruimte en vergt geen inzet van fossiele energie. Aan de andere kant staat het loopbeleid in Nederland qua aandacht en middelen nog in de kinderschoenen.

Al sinds de jaren 70 wordt vooral door de Fietsersbond gevraagd om aandacht voor de fiets. Rijk, provincies en gemeenten geven inmiddels ruim baan aan de fietser door bijvoorbeeld extra fietspaden en stallingsmogelijkheden te creëren. Als het gaat om lopen, moeten nog de nodige stappen worden gezet. Koning: “Loopbeleid faciliteert en stimuleert welvaart, gezondheid, welzijn en duurzaamheid. Beleid waar de provincie samen met partners, zowel overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen als bedrijven, ook de komende jaren graag aan wil blijven werken.”

Gezond

Lopen levert een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid. Het verkleint de kans op overgewicht, dementie, diabetes, hart- en vaatziekten en vergroot ook de psychische gezondheid, mede omdat met elkaar buiten zijn en lopen bijdraagt aan sociale verbinding. Om de gezondheid en het welzijn te bevorderen, geeft de provincie dit jaar ruim €850.000 uit aan subsidie voor sport en recreatie. Tot nu toe zijn in totaal 23 projectaanvragen gehonoreerd, waaronder ook voor loop- en beweegroutes.

Ruimte en mobiliteit

Vooral daar waar de ruimtedruk het hoogst is, zoals in de centra van onze grote steden, krijgt de voetganger meer ruimte. Dit geldt met name voor de G4, dus Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, maar ook middelgrote steden als Delft, Leiden en Zwolle boeken vooruitgang. Het komt nu aan op olievlekwerking, waardoor de voetganger overal op het netvlies komt te staan. Stedelijke verdichting, met name als dit gebeurt rond knooppunten met hoogwaardig OV, kan sterk bijdragen aan duurzame mobiliteit. Gebieden kunnen zo autoluw worden en er wordt dan meer gebruik gemaakt van het OV, lopen en de fiets.

15 minutenstad ook goed voor economie

Aantrekkelijke steden en dorpen nodigen uit om meer te lopen. Gedeputeerde Koning: “Een inspirerend concept vind ik de 15-minutenstad of het 15-minutendorp, waar diverse steden in buiten- en binnenland - denk o.a. aan Parijs, Amsterdam en Groningen - nu op inzetten. Daarbij is het merendeel van de dagelijkse voorzieningen binnen 15 minuten lopen (of fietsen) te bereiken met toegankelijke, veilige, comfortabele en aantrekkelijke loop- en fietsroutes.” Lopen maakt de steden en dorpen voor bewoners en bezoekers dus aantrekkelijker, maar levert ook in economisch oogpunt iets op: hogere omzetten van o.a. winkels en horeca.


Document

Lees de speech ‘Vitale steden en dorpen’ van gedeputeerde Anne Koning, gehouden op het Nationaal Voetgangerscongres, 7 oktober 2021.