Meer subsidie voor restauratie en herbestemming monumenten in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 15 oktober 2021


Het subsidieplafond voor de subsidieregeling 'restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland' is verhoogd met €2.816.957, zo heeft Provinciale Staten beslist op 14 juli 2021. Zo kan alsnog subsidie worden verstrekt aan de subsidieaanvragers die eerder waren geweigerd vanwege het bereiken van het toenmalige subsidieplafond.

Gedeputeerde Staten heeft in navolging van dit amendement, met hun besluit van 5 oktober 2021, subsidie verleend voor de restauraties van:

 • Visscherij Maatschappij te Vlaardingen
 • Korenmolen Nooit Volmaakt te Gorinchem
 • Arcade-Galerij op de Rooms Katholieke Begraafplaats van Sint Petrusbanden te Den Haag
 • Neherlab Auditorium te Leidschendam
 • Korenmolen Windlust te Wassenaar
 • Koetshuis Landgoed De Horsten te Wassenaar
 • Toko Tjitjak van Diergaarde Blijdorp te Rotterdam
 • Meelpakhuis De Sleutels te Leiden
 • Gabry-orgel in de Laurentiuskerk te Bergambacht
 • Natte schietkatoenloods en hekwerk te Hellevoetsluis
 • Bomhospitaal te Hellevoetsluis
 • Zuidvleugel van het Weeshuis der Hervormden te Schiedam
 • Watertoren te Dirksland
 • Eendrachtsmolen te Zevenhuizen
 • Moreau-orgel in de St. Janskerk te Gouda
 • Vensters van de Nederlands Hervormde Kerk te Charlois (Rotterdam)
 • Molen Kyck over den Dyck te Dordrecht

Inlopen restauratieachterstand

Met het besluit om deze subsidieaanvragen alsnog te honoreren, zijn niet alleen deze rijksmonumenten geholpen maar wordt tevens een bijdrage geleverd aan het inlopen van de restauratieachterstand in Zuid-Holland. Op dit moment verkeert 12,8% van de rijksmonumenten in een slechte staat. Het streven van de provincie is om op termijn het percentage slecht of matig onderhouden monumentale gebouwen terug te brengen tot 10%.

Behoud, restauratie en herbestemming

Zuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen. De provincie Zuid-Holland zet zich actief in voor behoud, restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Zo voorkomen we leegstand en daarmee ongewenst verval. Rijksmonumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland en verlenen kwaliteit en identiteit aan hun omgeving. Wij koesteren deze monumenten, waaronder molens, landgoederen, kerkgebouwen en ons industrieel en agrarisch erfgoed.