De berm komt tot bloei: de tweede maaibeurt - Reageren

Gepubliceerd op 11 september 2019De provincie Zuid-Holland doet vanuit het project ‘De berm komt tot bloei’ de tweede grote maaibeurt.

Ecologisch bermbeheer

De provincie Zuid-Holland beheert haar wegbermen ecologisch. Dit betekent dat er minder wordt gemaaid, maaiafval wordt meegenomen en er wordt een gebiedseigen zaadmengsel ingezaaid na groot onderhoud aan een weg of berm.

De tweede grote maaibeurt

Na 15 september wordt er gestart met het uitvoeren van de tweede grote maaibeurt. Grote delen van de berm worden dan gemaaid. Er blijven, waar dat kan, delen staan om ervoor te zorgen dat er voedsel beschikbaar blijft voor insecten. De zichthoeken en rondom rotondes wordt er vanwege de verkeersveiligheid vaker gemaaid.


Volg @zuid_holland op Twitter