PS Zuid-Holland: tweede termijn voor commissaris van de Koning

Gepubliceerd op 25 september 2019


Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben commissaris van de Koning  Jaap Smit voorgedragen voor herbenoeming. De eerste termijn van de commissaris loopt af op 1 januari 2020.

Vertrouwenscommissie

De aanbeveling is de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie, waarin alle partijen uit de Staten vertegenwoordigd waren. De vertrouwenscommissie adviseerde om Jaap Smit voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Vergadering Provinciale Staten

In de besloten vergadering van Provinciale Staten van woensdag 25 september 2019 stemden de Staten in met de aanbeveling tot herbenoeming.

Voordracht naar de minister van BZK

De voordracht gaat nu naar de minister van BZK. De minister beslist en draagt de commissaris van de Koning voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. De commissaris wordt herbenoemd voor 6 jaar.