Holland Tafel zet zoektocht naar het Ontstaan van Holland voort

Gepubliceerd op 21 september 2020Gedeputeerde voor Zuid-Holland, Willy de Zoete, heeft vrijdag 18 september 2020 het startschot gegeven voor de eerste Holland Tafel. Op initiatief van de provincie spreken overheden, wetenschappers, bedrijven en particulieren binnen dit samenwerkingsverband hoe ze de periode van het Ontstaan van Holland (jaren 900 - 1300) onder de aandacht kunnen brengen bij de inwoners van Zuid-Holland. Deze periode is belangrijk in de ontstaansgeschiedenis van Zuid-Holland.

Holland Tafel

De periode 900-1300 is niet alleen een belangrijke, maar ook weinig bekende periode in de geschiedenis van Noord- en Zuid-Holland. In deze tijd is veel tot stand gekomen van wat we nu als typisch Hollands zien. Het polderlandschap met zijn sloten en zijn weiden, de dijken en de (groei van de) steden. Al sinds 2017 zet de provincie zich samen met verschillende partijen in om deze periode van ontwikkeling en vooruitgang onder de aandacht van haar inwoners te brengen.

Om de kennisverrijking en het verzamelen en delen van verhalen uit deze periode een verdere impuls te geven is de Holland Tafel opgericht. Het is de bedoeling dat deze netwerktafel een zelfsturend platform wordt dat gaat samenwerken met elkaar én met de omgeving om zijn doel te bereiken. Zo kunnen we het “verhaal van Holland” ontsluiten voor huidige én komende generaties.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “De provincie Zuid-Holland hecht er veel waarde aan om haar inwoners kennis te laten maken met het verleden van hun omgeving. De periode van het Ontstaan van Holland is belangrijk geweest voor Zuid-Holland. Denk daarbij vooral aan het ontginnen van grote stukken land, de opkomst van de steden en aan de handel. Deze gaf, mede door onze van oudsher centrale ligging, aan onze provincie een aanzienlijke culturele en economische impuls. Een positie waar wij nog steeds de vruchten van plukken. Holland is vanaf het eerste begin gemaakt en gevormd door de inwoners van toen. Net zoals we Zuid-Holland nog steeds elke dag beter maken met alle inwoners van nu.”

Doe mee!

Ben jij ook geïnteresseerd in de periode van het Ontstaan van Holland. Heb je ook verhalen te delen of wil je ook meedoen van het ophalen van nieuwe kennis? Kijk dan eens op onze Ontstaan van Holland-pagina op onze website. Je kunt ons ook een e-mail sturen: .