Innovatieve strokenteelt: op zoek naar nieuwe vormen landbouw

Gepubliceerd op 23 september 2020Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra heeft samen met wethouder Tea Both (Goeree-Overflakkee) een bezoek gebracht aan landbouwbedrijf BI-Jovira. Boer Cornelis Mosselman werkt daar onder meer aan strokenteelt; smalle stroken waarop verschillende gewassen groeien.

“Een gezonde bodem, meer leven en een blije boer.” Voordelen van strokenteelt in een notendop, volgens Mosselman, deelnemer aan het netwerk Voedselfamilies Zuid-Holland. Hij teelt op zijn akker in stroken van zo’n 3 meter 6 verschillende gewassen. Door die af te wisselen blijft de bodem gezond en is er minder last van plaagdieren. Ook schakelt hij over naar biologisch en gaat bewust met de bodem om, denk aan vaste rijpaden en niet meer ploegen. Nog geen jaar is hij bezig, en nu al ziet hij verbetering van de bodem en meer vogels.

Drijfveren en hobbels

Zou deze werkwijze een van de nieuwe vormen voor vitale landbouw kunnen zijn. En hoe? Daarover gaat het gesprek met de gedeputeerde, de wethouder en vertegenwoordigers van LTO en de Rabobank. Ze maken kennis met de werkwijze van Mosselman, zijn drijfveren en de hobbels die hij tegenkomt. De omschakeling vraag een grote investering van een boer. Denk aan een andere inrichting van het land, nieuwe machines, arbeidscapaciteit. Strokenteelt is – zeker in het begin – intensief. Mosselman: “Ik ben gewoon begonnen omdat ik vond dat het anders moest. Ik ben verrast hoe snel mijn land is verbeterd, maar kom ook steeds nieuwe vragen tegen.”

Die vragen gaan van afzetmarkt en administratie tot benodigde machines en gewasbescherming. Het levert vooral veel nieuwe kennis op, en inspiratie voor anderen, die Mosselman graag ontvangt op zijn bedrijf. Bom-Lemstra: “Het is echt pionieren, wat hier gebeurt. Niet iedereen kan dat op deze manier, en dat hoeft ook niet. Maar we moeten wel samen naar dit soort nieuwe vormen van landbouw op zoek. Leren van elkaar, en zo samen verduurzamen. We hebben er dus allemaal belang bij dat dit slaagt en gaan zeker kijken hoe we daar als provincie bij kunnen helpen.”

Vitale landbouw

De komende tijd gaat de provincie hiermee verder aan de slag via de uitwerking van de hoofdlijnennotitie Vitale landbouw. Doel is de verduurzaming van de landbouw te versnellen en te verbreden. Door innovaties breder beschikbaar te maken, door de diverse landbouwvraagstukken – bodemdaling, stikstof, biodiversiteit – in samenhang aan te pakken én door niet alleen de boer te betrekken maar de hele keten. Komende maanden wordt de notitie samen met de sector en andere betrokkenen verder uitgewerkt.