Kwartiermaker Voedselverspilling aan de slag

Gepubliceerd op 4 september 2020In Zuid-Holland is de kwartiermaker Voedselverspilling aan de slag gegaan: Wendy van Vliet. Met haar aanstelling willen de provincie Zuid-Holland en de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling een impuls geven aan de aanpak van voedselverspilling in de regio.

Uit een verkennend onderzoek bleek dat veel bedrijven in de regio al bewust bezig zijn met het verminderen van voedselverspilling. Maar meer samenwerking kan verspilling nog verder terugdringen. “Juist in Zuid-Holland liggen kansen om vraag en aanbod van voedsel goed op elkaar aan te laten sluiten", stelt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. "Bijvoorbeeld door aanwezigheid van de tuinbouwsector en akkerbouw, de Rotterdamse haven met veel import van voedsel en een groot aantal inwoners. Als we ketens beter op elkaar kunnen laten aansluiten, kunnen we verspilling minimaliseren.” Hierin kan de provincie van betekenis zijn. Het aanstellen van een kwartiermaker is een van de acties die de provincie onderneemt.

Actueel thema

Van Vliet: “Het tegengaan van voedselverspilling staat bovenaan de lijst van oplossingen om het klimaatprobleem aan te pakken. Dat kan niet alleen door consumenten of horeca. Alle betrokken partijen moeten samen optrekken, ook de producenten, handelaren en agrologistiek. Eigenaarschap door de marktpartijen en netwerkpartners is hierbij cruciaal. Zij moeten het stokje uiteindelijk weer overnemen. Mijn streven is verbindingen tot stand brengen, kijken waar de energie zit en ideeën aanjagen die daadwerkelijk kunnen leiden tot minder voedselverspilling. Ondanks en misschien zelfs door de coronacrisis is dit thema nog actueler. Daar moeten we gebruik van maken!”

Wendy van Vliet heeft als kwartiermaker vanuit de gemeente Haarlemmermeer onder andere bijgedragen aan de transitie van de sierteeltsector. Daarnaast is zij kwartiermaker en projectmanager geweest voor het opzetten van verschillende initiatieven, waaronder 2 internationale scholen.

Verspillingsvrije week

Van Vliet is gestart tijdens de Verspillingsvrije Week (1 t/m 7 september). Dit is een initiatief van de stichting Samen tegen Voedselverspilling, waarbij een groot aantal organisaties uit het hele land in actie komt om voedselverspilling onder de aandacht te brengen.