Oevers Meeslouwerplas weer stabiel

Gepubliceerd op 4 september 2020De oevers van de Meeslouwerplas zijn weer stabiel. Lange tijd waren de oevers afgesloten voor recreanten doordat de plas bij zandwinning in het verleden te steil uitgegraven was. Ongeveer de helft van de grond die nodig was voor het herstel is vrijgekomen bij de aanleg van de RijnlandRoute, iets verderop. Ook is er een nieuw waterrijk natuurgebied aangelegd in het gebied: het ‘krekenplan’.

Het project werd op 3 september officieel opgeleverd door gedeputeerde Anne Koning in aanwezigheid van vertegenwoordigers namens de Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, en Recreatiecentrum Vlietland. Een select gezelschap in verband met de beperkingen rond het corona-virus. Gedeputeerde Koning benadrukte tijdens de oplevering dat er reden was voor blijdschap: “Wij zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen en de toekomst van de Meeslouwerplas en het grotere recreatiegebied Vlietland. Dat gesprek is afgelopen jaren niet altijd gemakkelijk geweest. Ik ben blij dat we het afgelopen jaar hebben kunnen bouwen aan het wederzijdse vertrouwen, wat een goede basis biedt om de kansen die er liggen op het gebied van natuur en recreatie in Vlietland de komende jaren samen op te pakken. De instabiele oevers waren de aanleiding voor het project Meeslouwerplas. We mogen er trots op zijn dat het herstel nu gelukt is, en dat we met het krekenplan ook nog de natuur- en recreatiewaarden vergroot hebben.”

Werk met werk maken

Vlietland inclusief de Meeslouwerplas zijn ontstaan door een zandwinning die in de jaren 90 is afgerond. Helaas bleken de oevers te steil te zijn afgegraven waarna deze zijn afgesloten voor recreatie. Na een lange voorbereiding is aannemer BAM in 2010 begonnen met de aanvoer van grond en bagger om de oevers te verbeteren. Dit was helaas geen succes en is in 2014 tijdelijk stopgezet. Doordat bij de aanleg van de RijnlandRoute grote hoeveelheden grond en zand van goede kwaliteit vrijkwamen, ontstond de mogelijkheid om beide projecten aan elkaar te verbinden. Nu, bijna 10 jaar na de start, kon de gedeputeerde op 3 september een van de borden ‘instortende oevers overhandigen aan de Vrienden van Vlietland ten teken dat iedereen nu weer van het gebied kan genieten.

Over het krekenplan

Het bestaande rietland rondom de Meeslouwerplas is opnieuw ingericht als krekengebied, met een open verbinding naar de plas. Hierdoor zijn geschikte paaiplaatsen (plekken om zich voort te planten) ontstaan voor vissen als ruisvoorn, blankvoorn en snoek. De ingreep komt ook de waterkwaliteit ten goede. En er ontstaan kansen voor vogelsoorten zoals dodaars, roerdomp, bruine kiekendief, baardmannetje en ijsvogel. Er is een vogelkijkscherm geplaatst zodat vogelliefhebbers van de vogels kunnen genieten.

Toekomstige ontwikkelingen

Gedeputeerde Koning ging na afloop van de openingshandeling met de gebiedspartijen in gesprek over de toekomstige ontwikkelingen in en rond Vlietland en de Meeslouwerplas. Zo sprak zij met de aanwezigen over het ontwikkelperspectief voor het recreatiegebied, dat nu wordt opgesteld door de provincie en partners en dat eind 2020 gereed zal zijn. Het kan dan een goede basis vormen voor nadere afspraken met ondernemers, overheden en omwonenden over het benutten van verdere kansen voor natuur en recreatie.


Gedeputeerde Anne Koning verwijdert samen met Ed Krijgsman (Vrienden van Vlietland) het bordje ‘instortende oevers’ dat gelukkig niet meer nodig is.