Springlevende Buitenplaats Ockenburgh aanwinst voor Zuid-Hollandse Landgoederenzone

Gepubliceerd op 14 september 2020Zuid-Holland is een prachtig gerestaureerde historische buitenplaats met villa rijker. Op 12 september 2020 openden gedeputeerde Willy de Zoete en wethouder gemeente Den Haag Robert van Asten de, in de afgelopen jaren geheel in oude luister herstelde, villa met omliggend landgoed Ockenburgh. Villa en landgoed zijn op burgerinitiatief en met hulp van vele omwonenden, vrijwilligers en het lokale bedrijfsleven omgetoverd tot een plek waar het goed vertoeven is. Landgoed Ockenburgh vormt een spil in het sociale leven van de omliggende buurten. Het herbergt een kleinschalige horeca- en vergaderlocatie, er worden culturele activiteiten georganiseerd en er is een moestuin, gerund door vrijwilligers.

Ter gelegenheid van de afronding en oplevering van de restauratie- en herbestemmingswerkzaamheden onthulden gedeputeerde en wethouder een kunstwerk dat de participatie van vele hierbij betrokken partijen verbeeld. Ook namen zij het eerste exemplaar in ontvangst van het boek “Een kleyn paleis. De geschiedenis van de Haagse buitenplaats Ockenburgh.”

Compliment voor uw monument

De gedeputeerde memoreerde de prachtige hier ontstane samenwerking: “Ockenburgh laat zien wat een groep omwonenden kan bereiken als zij samen de schouders eronder zetten. Deze plek biedt voor velen een prachtige plek voor ontspanning en samenzijn aan de stadsrand van Den Haag. De restauratie en herbestemming van dit rijksmonument is een inspirerend voorbeeld en verdient dan ook het Compliment voor het monument van de provincie Zuid-Holland.”

Het Compliment voor uw monument wordt maandelijks uitgereikt aan de beheerders en vrijwilligers van een rijksmonument in Zuid-Holland die een bijzondere bijdrage leveren aan het behouden en beleefbaar maken van dit erfgoed. Tijdens de feestelijke opening kreeg Stichting Ockenburgh mét al zijn vrijwilligers deze blijk van waardering uitgereikt uit handen van gedeputeerde De Zoete.

Restauratie, verduurzaming en herbestemming

In 2015 werd de villa door de gemeente Den Haag al aan de buitenzijde gerestaureerd, mede door een bijdrage van de provincie. In datzelfde jaar werd ook de Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh opgericht, op initiatief en onder voorzitterschap van Petra Brekelmans. Daarmee kon zij, samen met een grote schare vrijwilligers, een start maken met de restauratie, verduurzaming en herbestemming van het interieur van de villa en omliggend landgoed. Ook hier mede dankzij bijdragen van de provincie, maar ook door veel door de stichting zelf aangeboorde fondsen. Vele betrokkenen, omwonenden en het plaatselijke bedrijfsleven droegen in natura bij.

Leerlingwerkplaatsen

De restauratie van de villa bood ook werkgelegenheid aan leerling-restaurateurs. Zij maken zich onder de vlag van Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West (ROP) het vak van historisch erfgoed restaurateur eigen. Het behoud van ons erfgoed vraagt immers ook om behoud van het vakmanschap. Het is van groot belang dat (jonge) mensen weer kiezen voor een opleiding in de bouw, maar vooral ook voor een restauratieopleiding.

In de villa komt horeca met een leer-werkbedrijf. Vrijwilligers gaan de naastgelegen kas gebruiken die tevens dienst zal doen als educatieve ruimte. Hierdoor kunnen nog meer educatie-projecten gerealiseerd worden. Ook de tuin is opgeknapt en de moestuin is in oude glorie hersteld.

Hollands Buiten

Ockenburgh is onderdeel van de erfgoedlijn Landgoederenzone die bestaat uit buitenplaatsen, landgoederen en kastelen met bijbehorende elementen zoals oranjerieën, koetshuizen, portierswoningen en de historische parkaanleg. De Landgoederenzone loopt langs de binnenduinrand, van het Westland tot en met Noordwijkerhout en Hillegom en langs de trekvaarten Vliet en Haarlem-Leiden. Vele partijen werken hier samen aan het beleefbaar maken en houden van dit erfgoed onder de naam ‘Hollands Buiten’.


Feestelijke opening ter gelegenheid van het voltooien van de restauratie en herbestemming van villa en landgoed Ockenburgh (v.l.n.r. Willy de Zoete, Willem van der Ham (auteur boek), Robert van Asten, Petra Brekelmans)

Onthulling kunstwerk Buitenplaats Ockenburgh. Het kunstwerk doet eer aan het burgerinitiatief en de succesvolle burgerparticipatie bij de restauratie en herbestemming van dit erfgoed (v.l.n.r. Willy de Zoete en Robert van Asten)