Verduurzaamde en beter toegankelijke rijksmonumenten in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 30 september 2020Dit jaar krijgen 5 Zuid-Hollandse rijksmonumenten een subsidie verstrekt ter bevordering van hun herbestemming. Het betreft in dit geval vooral voorzieningen ten behoeve van het isoleren, het verbeteren van het binnenklimaat en het toegankelijk maken voor mindervaliden.

Rijksmonumenten die subsidie krijgen
Project Plaats Maximaal subsidiebedrag
Oude Raadhuis Oud-Beijerland €100.000
Hervormde Kerk Kaag €61.163
Stadhuis Nieuwpoort €75.962
Molen De Lelie Puttershoek €42.722
Boerderij Oudelandseweg Ouderkerk a/d IJssel €20.153

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen is onder andere gekeken naar de wijze waarop de voorzieningen worden aangebracht en in hoeverre dit gevolgen heeft voor het monument. Ook wegen de cofinanciering, de publieke toegankelijkheid van de rijksmonumenten en de inzet van leerling-werkplaatsen, via Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) mee. Hiermee bevordert de provincie graag het behoud van werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiemarkt.

Gedeputeerde voor erfgoed en cultuur, Willy de Zoete: “Het is mooi om te zien hoe talloze monumenteigenaren en een grote schare vrijwilligers elke dag weer hun daadkracht, energie en vakkennis inzetten. De provincie is blij dat zij daar middels onze subsidieregeling een steentje aan bijdraagt. Zo kunnen wij ons erfgoed behouden, beleefbaar maken en doorgeven aan toekomstige generaties. Want erfgoed is van ons allemaal.”

Tussen 1 mei en 1 juli 2020 konden eigenaren van een rijksmonument een subsidieaanvraag indienen. De provincie ontving gedurende deze periode 7 aanvragen, waarvan er 5 gedeeltelijk gehonoreerd zijn. Aan 4 van de 5 is een gedeelte van het gevraagde subsidiebedrag verstrekt, omdat niet alle opgegeven kosten subsidiabel zijn gesteld. Eén aanvrager krijgt een gedeeltelijke subsidie omdat én niet alle kosten subsidiabel zijn gesteld maar tevens omdat het subsidieplafond onvoldoende hoog is om meer subsidie te verstrekken.

De provincie trekt zich het lot aan van de rijksmonumenten met een restauratiebehoefte, waaronder de molens, binnenstedelijke rijksmonumenten, industriële- en agrarische objecten en de in toenemende mate vrijkomende kerken. Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland wil de provincie restauratie, herbestemming, toegankelijkheid en verduurzaming van haar rijksmonumenten bevorderen. Erfgoed maakt de omgeving mooier, het onderstreept een oorspronkelijke identiteit en biedt kansen voor economische spin off. Zo maken we Zuid-Holland #elkedagbeter.